Föreläsning - Framtiden för LSS

Kom och träffa Veronica Hedenmark, expert på LSS, känd föreläsare och debattör.

Göteborg

Fritt inträde!

Frågorna är många efter den senaste tidens debatt och oron stor, vad kommer hända med LSS? Jag vill prata personlig assistans med dig som vill ansöka om assistans, har fått avslag eller som behöver mer hjälp.

Veronica kommer också att ta upp:

  • Skillnad mellan vårdbidrag och personlig assistans
  • Gruppboende
  • Gode man eller förvaltare?
  • Framtidens LSS – hur kommer den att se ut?
  • Kvalitet inom LSS

Assistansuppropet fortsätter

2010 startade vi Assistansuppropet för att stoppa Försäkringskassans behovsinstrument. Med stor framgång lyckades vi stoppa dokumentet och dess integritetskränkande innehåll. Men Assistansuppropet fortsätter - eftersom Försäkringskassans och politikers försök till inskränkningar inom assistansen fortsätter. Det är dags att dra i nödbromsen och stoppa försäkringskassans indragningar, då det får förödande konsekvenser för personer med funktionshinder och deras närstående.

Veronica Hedenmark: "Ministern måste avgå"

Publicerad på DT.se, 2016-10-29.

Att barnminister Åsa Regnér ska avgå är bara en av de saker som, enligt Veronica Hedenmark, måste göras för att förbättra villkoren för personer med funktionshinder. Just nu är Hedenmark på föreläsningsturné i landet och i fredags besökte hon Andreasgården.

Veronica Hedenmark skrev en debattartikel. Artikeln, som fick stor spridning på nätet, handlade om en 50-årig kvinna som led av MS och dog på en toalett fyra dagar efter att man beslutat om att dra in assistansen.

Under fredagen besökte Veronica Hedenmark Andreasgården i Mora för att prata om assistans för personer som har en funktionsvariation.

– Jag bestämde mig att något måste göras konkret. Bland annat startade vi ”Assistansuppopet” som handlar om att vi måste dra i nödbromsen för att stoppa försämringen som sker inom bland annat personlig assistans. Ska vi ska lyckas med det vill jag träffa folk med funktionshinder för att se vad det är som händer ute i landet Sverige, menar Veronica Hedenmark.

Samma dag som Hedenmark föreläste på Andreasgården ägde en debatt rum i Riksdagen som berörde just frågorna om stöd för personer med funktionshinder.

– Det är anmärkningsvärt att vi har en barnminister som gör så radikala nedskärningar. Det är många barn och vuxna som far illa i dag, vilket jag också har skrivit ett debattinlägg om, säger Veronica Hedenmark.

Hon menar vidare att vem som helst kan få ett funktionshinder från en olycka eller annat.

– Sverige ska kunna garantera alla medborgare en god välfärd. Det kan gälla att gå upp ur sängen, duscha eller gå på toaletten. I dag är behovet bra mycket större än antalet människor som får hjälp, säger Veronica Hedenmark.

Hedenmark poängterar också att Sveriges socialdemokratiske barn-, äldre- och jämställdhetsminister borde se sig om efter ett nytt jobb.

– Självklart borde Åsa Regnér avgå redan nu. Hon har ställt till med tillräckligt mycket skada, avslutar Veronica Hedenmark.

”Hur kan man tro att det händer medicinska mirakel? Hur kan ett hjälpbehov försvinna över en natt?”

Publicerad i Sydsvenskan, 2016-10-11.

För någon månad sedan kontaktade jag i ett akut ärende en kommunal LSS-handläggare, alltså en person som handlägger ärenden enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det gällde en pappa som inte sovit en hel natt under de senaste arton åren på grund av sitt barns omfattande funktionshinder. Pappan hade nu nått bristningsgränsen och kände att han inte längre kunde gå i god för sig själv utan var rädd för sina egna handlingar.

Svaret jag fick av handläggaren var: ”Man måste ha en långsiktig och kortsiktig plan i livet så att det inte uppstår akuta situationer, ett beslut kommer tidigast efter jul”, samt en hänvisning till socialtjänsten.

Socialtjänsten i sin tur svarade: ”Har man ett funktionshinder och har haft sitt behov under så många år, vad är det då för akutläge som kan uppstå?”. De hänvisade oss tillbaka till LSS-handläggarna.

Förra helgen dog en kvinna från Vellinge ensam på en toalett i Hansagallerian i Malmö. Försäkringskassan hade några dagar före händelsen tagit beslut om minskad assistans. Med tanke på trenden hos kommunerna och Försäkringskassan – att dra in eller neka beslut om personlig assistans – kunde detta ha hänt var som helst i landet.

I Vellinge kommun, som i så många andra kommuner i Sverige, ligger LSS-ärenden som tickande bomber. Handläggare i kommuner och hos Försäkringskassan handlägger inte i tid och vissa kommuner vägrar att följa domslut gällande personlig assistans.

Samtidigt betalar kommunerna dyra konsulter för att utbilda sina handläggare i hur de ska begränsa och minska antalet assistanstimmar i beslut. För mig är det en avgörande värdegrundsfråga.

Försäkringskassan har också fått direktiv från regeringen att kostnaderna för den personliga assistansen måste minska, något som färgar all handläggning i dessa frågor. Man kan se att antalet assistanstimmar som beviljas har stagnerat.

Men hur kan man tro att det händer medicinska mirakel? Hur kan ett hjälpbehov försvinna över en natt?

1. Åtgärda den allvarliga kompetensbrist som finns hos handläggarna. En handläggare måste förstå sitt grundläggande uppdrag att hjälpa personen med funktionshinder och kunna lagstiftningen.

2. Se till att handläggningen blir mer effektiv och korta handläggningstiderna. När det finns ett komplett ärende med läkarintyg och så vidare borde handläggningstiden vara en vecka, inte minst tre månader, som det är idag. Observera att landets domstolar klarar handläggning inom en vecka med mål som inte kan vänta, då borde kommunerna och Försäkringskassan klara att handlägga ärenden på samma tid.

3. Använd konsulternas utbildningspengar till verklig utbildning. Släpp in personer med funktionshinder och deras anhöriga till LSS-handläggarna, våga ta del av verkligheten för att få förståelse för personer med funktionshinder och deras utsatthet.

4. Politikerna måste ta makten, hålla i frågan och inte släppa den till tjänstemännen. Idag är det LSS-handläggarna som styr, de sitter på beslutspositionerna och politikerna tror att tjänstemännen handlar rätt.

Vi måste kunna förvänta oss mer av våra politiker, för de har makten och de ska inte lämna ifrån sig denna makt till tjänstemännen. Det är politikerna som ska föra utvecklingen framåt inom handikappolitiken.

Veronica Hedenmark

Grundare Assistansuppropet som syftar till att bevara den personliga assistansens integritet.

”Tal om fusk skymmer de verkliga problemen”

Publicerad i Svenska Dagbladet, 2016-09-15.

Många personer som är beroende av personlig assistans och deras anhöriga, är oerhört trötta på den så kallade fuskdebatten som pågår gällande assistansbranschen. Förtroendet för Försäkringskassan urholkas, skriver två debattörer.

Försäkringskassans företrädare Ann-Mari Begler fortsätter tala om ett missbruk av assistansersättningen på ett sätt som skymmer de personer som behöver personlig assistans. Vi anser att hon skjuter ifrån sig ansvaret och att det finns en stor okunskap hos myndighetens företrädare.

Om vi tittar på den statistik Försäkringskassan lämnat om antal dömda för assistansfusk, så ser vi att 2014 finns det 18 stycken fällande domar mot individer eller anordnare, och två stycken 2015. Försäkringskassan pekar alltså på en promille för att bevisa ett omfattande assistansfusk. Istället borde fokus läggas på värdegrunden inom personlig assistans, som det var tänkt när lagstiftningen kom.

Varje vecka läser vi om personer med funktionshinder i olika åldrar som förlorar sin assistans. Vad hände exempelvis med barnperspektivet inom personlig assistans? Barnperspektivet är tydligt i FN-konventionen och gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där står att alla nödvändiga åtgärder ska genomföras för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna få sina mänskliga rättigheter på lika villkor som andra barn. Ändå kan vi läsa i tidningen om Selma 4 år som inte kan äta, gå eller prata och hur hennes personliga assistans dras in. Selma är inte ensam om att drabbas, det är många personer som inte längre kan vara en del av samhällslivet som tidigare.

Försäkringskassans agerande har skapat en stor förtroendebrist för dess organisation. Vi anser att Försäkringskassan måste förstå sitt uppdrag, ta ett ansvar och utbilda sina handläggare i värdegrundsfrågor och bemötande. De behöver även se över en rad viktiga områden som berör handläggningen av personlig assistans. För mindre än ett år sedan uppdagades landets största sekretessbrott inom Försäkringskassan, när namn och kontaktuppgifter på assistansersättningsberättigade lämnades ut till obehöriga av handläggare på Försäkringskassan.

Att en enskild person istället vänder sig till en assistansanordnare som har ett engagemang och kartlägger hela hjälpbehovet är lätt att förstå. Funktionshindrade tillhör många gånger samhällets allra svagaste och kan inte alltid föra sin egen talan och har inte heller alltid kunskap om de lagliga rättigheterna. Det bör understrykas att det inte är den enskilda juristen eller företaget som beslutar om antalet timmar, det gör Försäkringskassan.

Besluten fattas efter hembesök med två handläggare, där den enskilde får besvara frågor kring toalettbesök och hur länge den enskilde spenderar tid där. Frågor kring påklädning och hur lång tid det tar. Frågor kring mat och hur lång tid det tar att äta. Frågor kring hur mycket man kommunicerar, och med vem etc. Lägg därtill ett formulär med ett 30-tal frågor som ska besvaras samt ett tiotal intyg från olika professioner, läkare, arbetsterapeut etc som ska styrka hjälpbehovet.

Försäkringskassan borde i kontroll- och besparingssyfte effektivisera sin handläggning, lägga ner penna- och pappersmetoden och digitalisera räkningen för assistansersättning med ett fungerande IT-system. Generaldirektören borde arbeta massivt för värdegrundsfrågan och för att återställa förtroendet för myndigheten hos de assistansberättigade. Det råder faktiskt kris, förtroendekris för myndigheten, men en mycket allvarligare livskris för de enskilda.

Veronica Hedenmark, styrelseordförande VH assistansgruppen och assistansanvändare, grundare av assistansuppropet

Agnetha Wiklund-Helén, vd VH assistansgruppen

Veronica Hedenmark: Antalet assistanstimmar är avgörande för vår framtid

Publicerad i DN, 2016-02-26. Replik på Ann-Marie Beglers debattinlägg "Fler av våra medarbetare misstänks för assistansfusk"

REPLIK. Assistansfusket handlar inte om branschen. Det handlar om att Försäkringskassan saknar kontroll. Vilket drabbar personer med funktionshinder, skriver företrädare för företaget VH assistans.

Försäkringskassans medarbetare har lämnat ut namn på assistansberättigade personer som har sin assistans hos 42 olika företag och kommuner. Men det kan vara många fler, då härvan växer och myndigheten fortfarande inte har någon kontroll. Mer än 1100 otillåtna sökningar i sina system har man hitintills noterat.

Det är alltid personalen som är den kritiska faktorn i ett säkerhetsarbete, det torde även Försäkringskassan känna till. Kassan har haft uppdraget sedan den 1 januari 1994, i 22 år, och borde under den tiden hunnit säkerställa säkerheten i sina system.

Generaldirektör Anne-Marie Begler uppger i en intervju i P1 Morgon, att kassan har 13.500 anställda som behöver tillgång till systemen för att sköta sitt jobb, och att kontrollen därför är svår.

Rimligtvis är det inte 13.500 handläggare som arbetar med funktionshinderfrågor, man har en mängd olika uppdrag när det gäller utbetalningar och självklart handlägger inte alla anställda samtliga områden.

Generaldirektörens uttalande visar på dåligt omdöme, finns det någon svensk myndighet som kan försvara bristande rutiner, säkerhetsbrister i it-systemen samt en bristande uppföljning och kontroll med argumentet att man har ett stort antal medarbetare?

Det verkar som kom landets kommuner klarar detta betydligt bättre än Försäkringskassan. Kanske den statliga myndigheten ska ta hjälp av kommunerna för att lära sig hantera sekretess och bygga upp system som kan spärra och förhindra liknande brott.

Försäkringskassan har sedan 2008 haft olika interna arbetsgrupper för att minska fusk och bedrägeri, men det är helt uppenbart att man missat att kartlägga sina egna säkerhetsbrister. Det brott som uppdagats är redan nu det största sekretessbrottet som skett inom svensk socialförsäkring, området funktionshinder.

Generaldirektören hänvisar även till IVO, inspektionen för vård och omsorg, som enligt henne borde ta ett större ansvar för sitt uppdrag, men det är självklart inte IVO som ska säkerställa säkerheten hos Försäkringskassan, det är myndigheten själv. De sekretessbrott som är begångna har skett inom myndigheten, inte utanför.

Vi vill vara tydliga: Detta handlar inte om branschen, detta handlar om Försäkringskassan, en statlig myndighet och dess personal, som personer med funktionshinder är helt utelämnade till.

Den enskilde måste känna förtroende för Försäkringskassan ty den har inget val, då något beslut aldrig kommer att ges ifall integritetskänsliga intyg och handlingar inte lämnas in till myndigheten. Det finns ingen annan insats som kräver så omfattande underlag som måste skyddas av sekretess. Det handlar om uppemot 5 till 10 intyg per individ och ansökan, samt vartannat år vid omprövning.

Vi ser fram emot att Försäkringskassan kommer tillrätta med såväl den bristande kostnads- som säkerhetskontrollen inom myndigheten, och som i slutänden drabbar enskilda personer med funktionshinder.

Veronica Hedenmark: Antalet assistanstimmar är avgörande för vår framtid

Publicerad i DN, 2016-02-10

Försäkringskassan har fått i uppdrag av Åsa Regner att spara in på den personliga assistansen – men det ska inte påverka personer med funktionshinder. Hur är detta möjligt? Antalet assistanstimmar kommer att avgöra både min egen, och min sons, framtid.

Hej barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér,

Jag heter Veronica Hedenmark. Precis som du är jag en yrkesarbetande kvinna i karriären och småbarnsförälder.

Jag har tänkt på dig hela dagen i dag, eftersom jag är oroad över vilka konsekvenser ditt senaste uppdrag till Försäkringskassan, att spara in på den personliga assistansen, ska få för mig och andra personer med funktionshinder.

Jag ska berätta för dig om hur mitt liv ser ut. Jag är född med den svåraste formen av benskörhet och jag kommer aldrig att kunna gå ett enda steg eller lyfta en enda sak som väger mer än en penna eller en mobil. Det är ett mycket omfattande funktionshinder och jag behöver hjälp med allt, utom med två saker – och det är att prata och att tänka, det kan jag göra på egen hand.

Människosynen har under alla år varit att jag är en kostnadskrävande medborgare och en ständig utgift som belastar vårt samhälle, och vem vill vara det? Inte jag i alla fall, men jag har aldrig haft något val. För mitt funktionshinder kan jag aldrig ta ledigt ifrån, hur ofta jag än önskar att jag kunde.

Jag vill gärna bjuda in dig till en helt vanlig dag i mitt liv, Du ska få låna min elrullstol och en assistent, och så kan du försöka ta dig fram i samhället, gå till jobbet, luncha, ta ut pengar – listan med svårigheter att göra enkla, vardagliga saker som de flesta av oss tar för givna, kan göras lång. När du för en dag besöker min vardag Åsa, kommer du att möta blickar av alla slag. Förstulna, förvånade, fördomsfulla. Eftersom alla stirrar på dig för att du är annorlunda. Vem vill vara annorlunda?

Jag skriver inte detta för att framstå som ett offer för min livssituation, jag vill bara att du ska förstå min verklighet. Jag kan uppriktigt säga att jag med ord inte kan beskriva hur stor sorgen av att ha ett funktionshinder är för mig. Att aldrig, ens för en dag, kunna gå, cykla snabbt och känna vinden i mitt hår eller att klättra i lekparken tillsammans med min son.

Om en månad lite drygt ska Försäkringskassan ompröva mitt beslut, har jag fortfarande ett hjälpbehov efter snart 40 år eller har det möjligen skett ett mirakel? Man kan raljera om saken, men numera handlar det inte bara om mitt liv – utan även om min sons framtid.

Min son föddes i april 2015 och sedan dess har jag haft sex (!) olika utredningar och beslut gällande personlig assistans. För att få ihop min vardag har jag fått ta hjälp av jurister och domstol, när det gäller bostadsanpassning, färdtjänst och personlig assistans. Jag har haft fyra LSS-handläggare under åtta månader, vilket innebär att jag får beskriva mina behov om och om igen, och jag har inte fått några nya hjälpmedel som jag behöver som småbarnsmamma, och det är exakt detta som gör det svårt för mig.

Försäkringskassan kommer vid omprövningen att bestämma vilka möjligheter jag har att ge min son den uppväxt och uppfostran som ligger till grund för mina värderingar, beroende på hur många assistanstimmar jag beviljas. Just nu har sonen vinterkräksjukan, då ska jag begära utökning av mitt beslut för att följderna, läs byte av nersmutsade kläder och lakan etc, ska kunna hanteras av assistenterna på natten. Vet du hur länge det tar att få en utökning beviljad om man ens får den? Ibland upp till ett halvår, och då är vinterkräksjukan förhoppningsvis lyckligen överstånden.

Med personlig assistans har jag kunnat leva som andra, även om jag kämpar varje dag med mina förutsättningar och mot svårigheterna.

Jag är oroad, naturligtvis för mig själv och mina egna livsvillkor, men även för de övriga 19.000 personerna i vårt land med omfattande funktionshinder. Är detta verkligen regeringens ambitionsnivå för svensk handikappolitik?

Regeringen talar om att en minskning av antalet assistanstimmar inte kommer att påverka personer med funktionshinder. Men min fråga är: Vem skulle det annars påverka?

/Veronica Hedenmark

Grundare av Assistansuppropet. Styrelseordförande, assistansanvändare och yrkesarbetande småbarnsförälder.

Intervjuer om personlig assistans

Vad betyder personlig assitans för personer med funktionshinder? Vi utforskar frågan i vår intervjuserie på hemsidan www.assistans.tv. Klicka på bilderna för att komma till videon.

Veronica Hedenmark, initiativtagare till Assistansuppropet, 070-398 29 29

Didrik Viklund, kommunikationsansvarig, 073-802 29 29

Protester mot Försäkringskassan väller in

Ett nästan hundrasidigt dokument med många integritetskränkande frågor blev droppen. I helgen startade Veronica Hedenmark, entreprenör och själv funktionshindrad, Assistansuppropet i protest mot Försäkringskassans nya bedömningsunderlag.

Reaktionerna lät inte vänta på sig, efter bara ett dygn hade mer än 600 personer skrivit under uppropet, och för varje timme som går ökar protesterna.

Flera assistansanordnare över hela Sverige har också anslutit sig.

- Först var det sjukskrivningarna, och nu är det personer med funktionshinder som drabbas. Under en längre tid har många personer med funktionshinder, anhöriga och personliga assistenter hört av sig till mig med sin oro och frustration. Nu är det dags för en landsomfattande aktion, och därför startar Assistansuppropet.se. Vi vill väcka opinion för frågan, vi vill ha en säker rättstillämpning när det gäller handläggningen. Detta är bara början, det redan stora engagemanget visar på hur många som faktiskt berörs av Försäkringskassans agerande, säger Veronica Hedenmark, initiativtagare.

Det är alltså många som tröttnat på att Försäkringskassan ändrat tillämpningen av behovsbedömningen när det gäller rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder, vilket i flera fall fått katastrofala följder. Yrkesarbetande tvingas redan nu säga upp sig från sina jobb när assistansen dras in. Möjligheten till eget boende minimeras. För föräldrar som har ett funktionshinder minskar möjligheten att själv ta ansvar för sina barn. Möjligheten till att träna, ha en aktiv fritid och resa minskar drastiskt, detta sammantaget ökar isoleringen och utanförskapet.

- Jag känner en stark oro för Försäkringskassans agerande när det gäller omprövning av beslut. Vem ska hjälpa den enskilda personen när assistansen dras in? Ska vi tolka detta som ett steg tillbaka till institutioner eller ett fullständigt beroende av anhöriga, eller håller den politiska viljan att integrera personer med funktionshinder i samhällslivet på att ändras? Behoven finns ju kvar, så vilken är den framtida lösningen om det inte är personlig assistans?, undrar Veronica Hedenmark.


Bildtext: Socialstyrelsens styrdokument åker ner i soptunnan.

Presskonferens om Assistansuppropet

Presskonferens om behovsbedömningsinstrumentet från Herman Grafström via Vimeo.


Längd: 47:28 / Storlek: 32.9 MB / .mp3

Gör din röst hörd i Assistansuppropet!

Skriv upp dig på Assistansuppropets lista mot tillämpningen av LSS-lagen som nu förändrats och leder till att intentionen att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra medborgare, försämras.

Informationen du lämnar till oss kommer att användas till sammanställningen av en lista som ska lämnas till berörda myndigheter som underlag för protesten mot tillämpningen av LSS-lagen.

Namn:


Ort:


E-post:


Telefon:


Jag är...
assistansberättigad
assistent
anhörig
person med funktionshinder
ställningstagare / annan

I och med att du skickar in denna information samtycker du till att assistansuppropet.se publicerar ditt namn och aktuell ort på sidan. Ditt telefonnummer, vilken koppling du har till assistansuppropet och din e-postadress kommer inte att synas på webbsidan assistansuppropet.se. Vi förbehåller oss rätten att ta bort oseriösa underskrifter från listan.

Personer som skrivit under:


1. Veronica Hedenmark, Umeå


2. Lina Jonsson, Umeå


3. Johnny Hansson, Umeå


4. Mårten Björk, MALMÖ


5. Didrik Viklund, Stockholm


6. Lennart Nilsson, Örebro


7. Marianne Kristiansson, Visby


8. Maggis Gustavsson, Nässjö


9. christina larsson, mora


10. joacim lindkvist, mora


11. malin gunnars, mora


12. Caroline Hedenmark, Stockholm


13. Helena Gustafsson, Bottnaryd


14. Birgitta Sundberg, Boden


15. Maria Sunderg, Boden


16. Lennart Persson, Boden


17. Johan Baer, Stockholm


18. Gunilla Berglund, Partille


19. margareta nyberg, Stocksund


20. emma johansson, norrköping


21. Veronica Kallander, Sundbyberg


22. Malou, Brundin


23. Niclas Nord, Ransäter


24. Tim Kyrk, Ransäter


25. Charlotta Svedberg, Malmö


26. Fredrik Svedberg, Malmö


27. Ragna Neuman, Falun


28. Anki Engman, Hyltebruk


29. berith sonnerhed, falun


30. Sture Jonasson, Stockholm


31. Anne-Marie Thörnblom, Hässelby


32. Sanny Engström-Thörnblom, Hässelby


33. Anna- Maria Valladolid, Vallentuna


34. Therése Dajcman, Karlshamn


35. Christina Swanberg, göteborg


36. Mia Abrahamsson, Älvdalen


37. Emma Markström, Skellefteå


38. Åsa Puide, Uppsala


39. Therése Anton, Göteborg


40. Anton, Leksand


41. Molly Campbell, Göteborg


42. Emma Rodriguez Lundström, Göteborg


43. Bjarni Haraldsson, rebro


44. Anna Davidsson, Lidingö


45. Lars Oestreicher, Uppsala


46. Peter Anderberg, Karlskrona


47. Michael Östlund, Uppsala


48. Miriam Skagert, Grimslöv


49. Miriam Skagert, Grimslöv


50. Sara Nilsson, Falun


51. patrik nyström, lidingö


52. David Gustavsson, Skarpnäck


53. maria rocklin, boden


54. Anna-Karin Karlsson, Malmberget


55. Rose-Marie Fihn, Nol


56. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


57. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


58. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


59. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


60. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


61. Pirjo Harjutsalo, Örnsköldsvik


62. Charles Scheldt, Uppsala


63. Carina Hedlund, Skellefteå


64. Maria Arvidsson, Sala


65. Diana Ekwall, Södertälje


66. Kenny Wiklund, Göteborg


67. Susanne Sundstedt, Stockholm


68. Peter Eriksson, Eskilstuna


69. Nilmini Eriksson, Eskilstuna


70. Erland Zadig, Malmö


71. Britt-Marie Sälgström, Gustafs


72. Göran Andersson, Umeå


73. Siv Olsson, Mora


74. Sanna Rybank, Stockholm


75. Annika Windahl Pontén, Uppsala


76. ,


77. Helena Hjördisdotter, Huddinge


78. Ylva Edselius, Stockholm


79. Jessica Lindgren, Stockholm


80. Birgitta S Öhlund, Skellefteå


81. Britt-Inger Altin, Sala


82. Ewa Sommar, Skarpnäck


83. Joel Marklund, Umeå


84. Ann-Cathrin Larsson, Älvkarleby


85. Karl-Erik Petersen, Tobo


86. yvonne carlsson, Falkenberg


87. Torbjörn Jerlerup, Gnesta


88. David Johansson, Perstorp


89. Iwa Rönnblmo, Bjärnum


90. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


91. Agnetha Wiklund-Helén, Lycksele


92. Mariia Hedlund, Byske


93. Anna Norin, SALA


94. Annette Månsson, Skanör


95. Ante Blomberg, Stockholm


96. Terne Mejnå, Stockholm


97. Jonas Öberg, Umeå


98. Maria Jern, Falköping


99. Louise Jern, Falköping


100. Beatrice Stenström, Larvik


101. Håkan Gustavsson, Gustafs


102. Ingegärd Sundell, Lerberget


103. Peter Singstrand, Tingsryd


104. Gina Edin, Tingsryd


105. Michaela Edin Eklund, Tingsryd


106. Joakim Gustafson, Örebro


107. Johanna Ritvadotter, Sala


108. Britt-marie Öberg, Gustavsberg


109. Ann-Louise Petersson, KODE, SVERIGE


110. Maria Nilsson, Göteborg


111. kent bergström, urshult


112. Andreas Johansson, Ystad


113. ynve olsson, umeå


114. Per Hanses, Falun


115. Daniel Lindkvist, Falun


116. Ann-Louise Åhlström, Falun


117. Birgitta Andersson, Stockholm


118. Eva Halvorsen, Höganäs


119. Ylva Falkenhem, Stockholm


120. Josefin Långdahl, Lycksele


121. Elfine Andersson, Lycksele


122. Sören Andersson, Lycksele


123. Sylvia Månsson, Helsingborg


124. Ida-Maria Gullberg, Halmstad


125. Carolina Svensk, Byske


126. Bengt Svensk, Byske


127. Magnus Gredemyr, Sundsvall


128. Gunilla Busk, Smedjebacken


129. Linnea, Göteborg


130. Ann-Sofie Nyberg, Sala


131. Emma Andersson, Kalmar


132. Therese Larsson, Stockholm


133. Ingrid Andersson, Ödeshög


134. ,


135. Misan Berge, Skogås


136. Sofia Jansson, Orsa


137. Helena Jansson, Orsa


138. Bo.Lundqvist, Bygdsiljum


139. Gisèle CAUMONT, MORA


140. Eva Olsson, Skene


141. Gun Eriksson, Varberg


142. Susanne Llimargas-Castells, Stockholm


143. Gabriel Llimargas-Castells, Stockholm


144. Lina Karna Kippel, Tomelilla


145. Britt-Marie Häll, Stockholm


146. Björn Häll-Kellerman, Stockholm


147. Kerstin Hedlund, Västermo


148. Göran Rönnblom, Bromma


149. Eva Rönnblom, Bromma


150. Eva Persson, Eskilstuna


151. Pelle Kölhed, Norsborg


152. Sofia Nordlinder, Umeå


153. Gustav Lilliecrantz, Östra Frölunda


154. Nicklas Dahlgren, Älvsered


155. Barbro Marklund, Umeå


156. Pär Marklund, Umeå


157. Inger Sandberg, Sala


158. Madeleine Strömblad, Jönköping


159. Mohammed Jaber, Uddevalla


160. marita arnqvist, ingarö


161. Tony Johansson, Skarpnäck


162. Marita Holmer, Orsa


163. Sandy, Örebro


164. Carina Hallner, Vårgårda


165. Katrin Lindberg, Stockholm


166. Annelie Moberg, Mullsjö


167. Tina Collberg, Tjörn


168. Frida Björnberg, farsta


169. Ninna Nilsson, Bromma


170. Carina Larsson, Överkalix


171. Marie Fredriksson, Säffle


172. Clara Nilsson, Bromma


173. Ebba Berglund, Tyresö


174. Emelie Felderman, Stockholm


175. Britt-Marie Lindholm, Arvesund


176. Björn Ivan, Lidköping


177. Christer Eriksson, Arvesund


178. Roger Svensson, Bollebygd


179. Sebastian Hedenberg, Bollebygd


180. Jeanette Jonson, Färjestaden


181. Lisa, Malmö


182. Sarah Marklund, Umeå


183. Immanuel Brändemo, Sandviken


184. Sandra Lindström, Umeå


185. Jorm, Skagh


186. Margareta Hedenström, Nacka


187. Jörgen Purhagen , Staffanstorp


188. Bernt Tillström , Göteborg


189. Weronicha Svaleng, Ruda


190. marja westin, falun


191. Carina Svensson, Västerås


192. Therese Rudolfsson, Stockholm


193. Dag Isgör, Vällingby


194. Elisabeth Larsson, Sorunda


195. Jill Charlesdotter, Halmstad


196. Ingrid Danielsson, Hedemora


197. Frida Lindgren, Stockholm


198. Pelle Berglund, Tavelsjö


199. alen, göteborg


200. Halstein Strömsmoen, Leksand


201. Anette Strömsmoen, Leksand


202. Rickard Strömsmoen, Leksand


203. Ove Strömsmoen, Siljansnäs


204. Einar Strömsmoen, Grums


205. Klas Andersson, Alingsås


206. Theresia Eriksson, Virserum


207. Anna, Stockholm


208. Elisabeth Langran, Björklinge


209. Birgit Lysell, Vilhelmina


210. Jan-Eve Karlsson, Vlihelmina


211. kerstin hermanson, Vilhemina


212. Karin Magnusson, Jönköping


213. Björn Thorén, Älvsjö


214. Shaqir Shaqiri, Angered


215. Jonny Bengtsson, Helsingborg


216. Kerstin Hildingstam, Lönsboda


217. Anders Petersson, Hässleholm


218. Mikael Hedlund, vilhelmina


219. Erica Jonsson, vilhelmina


220. Annika Hemphälä, Gävle


221. Leif Lovén, Mölndal


222. Marie Jonsson, Linköping


223. Emma Hedlund, Gävle


224. Sofie Guldbrand, Hässelby, Stockholm


225. Patrik Holmström, Malmö


226. Krille Hallner, Vårgårda


227. Nahidh Kadhom, stockholm


228. Patrik Hallner, Vårgårda


229. Emma Frennesson, Umeå


230. Inga Hallner, Vårgårda


231. May H mohamad, stockholm


232. Gabriel Farrysson, Umeå


233. Steven Faltin, Västerås


234. Birgitta Gustavsson, Nödi


235. Görgen Månsson, Nödinge


236. Fia, Åmål


237. Camilla Wahlman, Hässelby


238. Dennis Örjelind, Hässelby


239. Anita Pallase, Lund


240. Helena Masslegård, Göteborg


241. Linda Nilsson, Trångsund


242. Annica Algotsson, Lycksele


243. Leif Algotsson, Lycksele


244. joakim algotsson, lycksele


245. Ragnvi Wikström, Lycksele


246. Susanne Nilsson, Oxie


247. Janos Nilsson, Oxie


248. Marie Hertzberg, malmö


249. Magnus Hedberg, Malmö


250. Eva Lewy, Oxie


251. Paul andersson, Annelöv


252. ,


253. Katarina Bergsten, Habo


254. moa fredriksson, göteborg


255. Claes Bergsten, Habo


256. Alicia Bergsten, Habo


257. Wendela Bergsten, Habo


258. Madeleine Eggerstedt, Malmö


259. Marianne Carlsson, Vikudden


260. Torbjörn Carlsson, Vikudden


261. Siv Bergsten, Habo


262. Sara Åblad, Jönköping


263. Astrid Magnusson, Ljungaverk


264. Ingeborg Carlsson, Jönköping


265. Jenny Petersson, Oxid


266. Jeanette andersson, Annelöv


267. ,


268. Carina Brodin, skurup


269. Maria, Lycksele


270. Alexander, Vindeln


271. Madeleine Nilsander, Halmstad


272. Tomas Jonsson, Stockholm


273. Lie Lewy, Oxie


274. Henrik Karlsson, Borlänge


275. Rasmus kolmodin, Gotland


276. Sofia Sedaghati, Umeå


277. Gunnel Larsson, Viken


278. Anki Olsson, Oxie


279. Kjell Stjernholm, Malmö


280. Sandra Rosenberg, Löddeköpinge


281. Jari Salmi, Nykvarn


282. Pirkko Salmi, Nykvarn


283. Mari-Therese Salmi, Nykvarn


284. Magnus Falck, Tygelsjö


285. Pernilla Wiberg, Malmö


286. Roger Söderberg, Skurup


287. aleksandar, arlöv


288. Linda Stefansdottir, Trelleborg


289. Sinikka, Lund


290. Mikael Thulin, Malmö


291. Elisabeth Larsson Löfgren, Malmö


292. Dan Algotsson, Lycksele


293. Greger Johansson, Lycksele


294. Olof Edvinsson, Lycksele


295. Birgita Algotsson, Lycksele


296. magdalena karlsson, lycksele


297. Victor, Gagnef


298. Anni Jungberg, Höllviken


299. Anneli Pettersson, Ludvika


300. KJELL HELLGREN, LUDVIKA


301. Björn Irja, Lidköping


302. Marcus Björn, Lidköping


303. Eva Björn, Lidköping


304. Johan Hellgren, Ludvika


305. Roger Porshage, Ludvka


306. Maria Wennerström Persson, Hällefors


307. Tone Nielsen, örkelljunga


308. Mikael Jörgensen, örkelljunga


309. Peter Johansson, Malmö


310. Marie Grahed, Fjälkinge


311. Madeleine Laiolo, Bara


312. Eva Johansson, Vingåker


313. merit lundkvist, eskilstuna


314. Felicia Viberg, Vingåker


315. leila soppela, eskilstuna


316. nadja lundkvist, eskilstuna


317. sarri rommakaniemi, eskilstuna


318. mickael lundkvist, eskilstuna


319. Susanne Gisler, Flüelen, Schweiz


320. Inga-Lill Eriksson, Bäsna Borlänge


321. Christina Bäck, STHLM


322. Åke Eriksson, Bäsna Borlänge


323. lasse larsson, Vingåker


324. Torgny Vikbladh, Höllviken


325. Carina , Halmstad


326. Pär, Skåne


327. Agneta Larsson, Åkarp


328. Rebecca Rosengren, Malmö


329. Anna Nordell, Umeå


330. Robert Samuels, Göteborg


331. Lena Adelman, Norrköping


332. Eira Mets, Eskilstuna


333. eva svensson, malmö


334. Jimmy Andersson, Bara


335. Micke, Stockholm


336. Eva Stivner, Nödinge


337. Inger Lagerman, Hässelby Stockholm


338. Jenny Andersson, Tungelsta


339. Anna Säfström, Järna


340. Pirjo Rehn, Södertälje


341. Tom Rehn, Södertälje


342. Helvi Klemetti, Södertälje


343. Lars Westerlund, Västerås


344. Gunilla Jarmar, Norrköping


345. Jenny, Skärholmen


346. Mary Rönnberg, vilhelmina


347. Sofie Holmström, Västerås


348. Ulla, Lycksele


349. Roland, Lycksele


350. Daniel, Lycksele


351. Linda Daroll, Landskrona


352. Theres Törnqvist, Skurup


353. Ingela Blomhage, Malmö


354. Bitte Niemi, Oxie


355. Helen Lindberg, Svedala


356. Jonas Lindberg, Svedala


357. Jane Linreus, Uddevalla


358. Jenny Gustavsson, Malmö


359. Jenny Svensson, malmö


360. Dennis Johansson, Malmö


361. Henrik Stridh, Vellinge


362. anna-lena persson, skurup


363. Eva Nilsson, Skurup


364. Tina Yrvenstam, Bara


365. Per Cederqvist, Gotland


366. Jenny Tilly, Eslöv


367. Edvard Pagon, Malmö


368. Tallgren, Mölnlycke


369. Johnny Almkvist, Malmö


370. Micke Eriksson, Norrtälje


371. Heidi Kapraali, Linköping


372. thord molander, ockelbo


373. Annelie Frödeberg, Vetlanda


374. Annelie Frödeberg, Vetlanda


375. ,


376. Jennie Jonsson, Munka Ljungby


377. Marie Ingels, Leksand


378. Ida Nejne Olofsson, Lycksele


379. Britt Melin, Ytterby


380. Ronny Rönnbäck, Orsa


381. Conny smedberg, Orsa


382. Anna knutsson, Orsa


383. Sofie Lindkvist, Hofors


384. Carina Funck, Visby


385. Robin Funck, Visby


386. Linda Strömberg, Flemingsberg


387. Elin Hultin, Linköping


388. karin gundberg, stockholm


389. Christine Engström, Hultsfred


390. Carina Eriksson, Norrtälje


391. Erika Blix, Hägersten


392. Henriette Blix, Hägersten


393. Märta Vändin, Vänjaurträsk


394. Elisabet Larsson, Lycksele


395. Sandra Norberg, Lycksele


396. Åke Larsson, Lycksele


397. Tomas Karlsson, Lycksele


398. Maud Deckmar, Östersund


399. Louise Öqvist, Umeå


400. anna eklund, umeå


401. Ida Ekbäck, Stensele


402. Elin Ackerman, Lycksele


403. Eva-Marie Ångkvist, Stensele


404. Katarina Johansson, Lycksele


405. anette persson, Malmö


406. kerstin karlsson , lycksele


407. sixten karlsson , lycksele


408. mari karlsson , lycksele


409. nicklas sörlin, lycksele


410. anna sörlin , lycksele


411. carolina sörlin, lycksele


412. johanna karlsson, lycksele


413. Alexandra Akthagen, mörbylånga


414. Kim Akthagen, Mörbylånga


415. jonna Gustavsson, Mörbylånga


416. Maria Wärme, Stockholm


417. Marie Brink, Malmö


418. Jenny Ekstedt, Stockholm


419. Petra Hallborg, Stockholm


420. Åsa Holmström, Norsjö


421. Krister Morén, Norsjö


422. Marianne Stigsdotter, Danderyd


423. Asta Holmström, Norsjö


424. Björn Holmström, Norsjö


425. Ellinor Fylkeson, Sala


426. Zuzanna Cwiakala, Vimmerby


427. Håvard Lysebo, Göteborg


428. Kristina Hedenberg, Skövde


429. Cecilia Landström, Örträsk - Lycksele


430. pia sandberg, laholm


431. Theresa Eriksson, Trollhättan


432. Mabel Bengtsson, Lindome


433. Anna Voulgari, Göteborg


434. Linnea Ramström, Trollhättan


435. Åsa Lindqvist, Boden


436. Christel Wahlund, Helsingborg


437. Hanna Ekström, VISBY


438. Åsa Kneckt, Bjursås


439. Tina Henriksson, Göteborg


440. Consuelo Henriksson, Mora


441. susanna mörk, stockholm


442. Birgitta Sjötång, Nybro


443. anton mörk, stockholm


444. daniel mörk, stockholm


445. maj-britt mörk, stockholm


446. Marie Svaleklint, Mölnlycke


447. Victor Svaleklint, Göteborg


448. Ray Serenban, Göteborg


449. Inga Britt Garpvall, Mölndal


450. Marco Baxemyr, Lycksele


451. Hanna Åhm, Växjö


452. ann hjelm eriksson, grödinge


453. Linda Lantz, Anderslöv


454. Renée Höglin, Stockholm


455. Therese Lagerman, Hässelby


456. Mats Lagerman, hÄSSELBY


457. Jessica Åström, Umeå


458. Jessica Jönsson, Tomelilla


459. Ingela Lagerman, Gusselby


460. Ann-Louise Magnusson, Matfors


461. Anna-Lena Magnusson, Gudhem


462. Anne-marie Lorge, Sundsvall


463. Peter Magnusson, Gudhem


464. Marie Johansson, Törringe


465. Henrik Johansson, Törringe


466. Christel Thor, Helsingborg


467. Thomas Lovén, Gränna


468. Jenny, södertälje


469. AnnaCarin Forslund, Timrå


470. Caroline Ardbo, Stockholm


471. Mats Lagerman, Hässelby


472. Peter Warde, VÄLLINGBY


473. Maria Lagerman, Gammelbo, Ramsberg


474. Carola Eriksson, Dorotea


475. Lena Eldståhl, BROMMA


476. Eva Huss, Sundsvall


477. Maria Sjöström, Umeå


478. Katarina Berggren, Ingarö


479. Anita Olsson, Göteborg


480. Monica Carlsson, Forserum


481. Britt-Inger Säll, Nässjö


482. Eva-Karin Särenfors, Södertälje


483. Monica, Borås


484. Krister Sjöberg, Lycksele


485. Ulla Sjöberg, Lycksele


486. Erika Sjöberg, Lycksele


487. Diana Sirén, Järfälla


488. Mari Lindsjö Bodenäs, Helsingborg


489. Felicia Morén, Norsjö


490. kent nilsson, svenljunga


491. Simon Söderberg, Stockholm


492. Ingemar Edblom, Sundsvall


493. Ingrid Johansson, Perstorp


494. Patrik Johansson, Malmö


495. Elin Österberg, Göteborg


496. Danielle Tagemo, Ursviken


497. Christina Eriksson, Visby


498. Åsa Mattsson, Umeå


499. Hanna Larsson, Lund


500. Sten Danielsson, Hedemora


501. Britt Dahné, Gotland


502. Yvonne Ekstrand, Broaryd


503. Nils Bodenäs, Helsingborg


504. Camilla Sudman, Nacka


505. Gösta Singstrand, Länghem


506. Mariah Carlsson, Huddinge


507. ,


508. ,


509. tonje kaae, bromma


510. valiant kyauk, bromma


511. tori hamsund, stockholm


512. teo kyauk, stockholm


513. Susanne Lahtinen, Växjö


514. Andreas Benavente , skogås


515. Iris Lundberg, Örsundsbro


516. Per-Ove Kneckt, Bjursås


517. Martina akthagen, Mörbylånga


518. Eva Östman, Katthammarsvik


519. Krister Ekström, Kalmar


520. ,


521. ,


522. Lars-Gunnar Frisk, Umeå


523. ,


524. ewa ferin, linköping


525. ,


526. jens ferin, linköping


527. harriet skoogh, söderköping


528. harriet skoogh, söderköping


529. Lotta Ottosson, Anneberg


530. IngMarie, Klarström


531. Per Feltzin, Stockholm


532. MariAnne Feltzin, Stockholm


533. Andreas Nikani, Uppsala


534. Daniel Dluzewski, Örebro


535. Josephine F Berggren, Stockholm


536. Margaretha Svahn, Kållered


537. Anna Westerberg, Täby


538. Annalena Johnsson, Lidköping


539. kenneth berggren, hässelby


540. Pontu Jenderborn, Mullsjö


541. Ida Lindblad, Sollentuna


542. Marielle Sjökvist, Helsingborg


543. Lars-Anders Gudmundsson, Helsingborg


544. Gunilla Andersson, Lidingö


545. Maria Persson, Sundsvall


546. Morticia Bakken, Stockholm


547. Anna Carlsson, Goteborg


548. km carlsson, göteborg


549. Camilla Sandöy, Johanneshov


550. Annika Thor, Falun


551. ,


552. Martina Ferin, Linköping


553. Marcus Ferin, Linköping


554. Ulla skoogh, Söderköping


555. Johanna Skoogh, Norrköping


556. Ulrika Palmér, Norrköping


557. Jenny Skoogh, Norrköping


558. Marianne Sjödin, Bredbyn


559. Weine Sjödin, Bredbyn


560. Fredrik Sjödin, Bredbyn


561. ewa samuelsson, tenhult


562. Astrid Fjellström, Blattnicksele


563. Thor Nilsson, Blattnicksele


564. Freddy Sandberg, Göteborg


565. Annette Bergman, Göteborg


566. Stig Bergman, Vänersborg


567. Sunnevy Bergman, Vänersborg


568. Marjan Dastani, Hedemora


569. Gisela Wieholm, Hedemora


570. Anita Svensson, Spånga


571. Karin Martinsson, Karlskoga


572. Erik Martinsson, Stockholm


573. Johan Andersson, Karlskoga


574. Monica Svensson, Göteborg


575. Elisabeth Finnström, Stockholm


576. Ulf Petersson, Göteborg


577. Ulla-Britt Andersen, Gävle


578. stefan byqvist, värmland


579. Peter Dinger, Uddevalla


580. Anna-Karin da Silva, Krylbo


581. Anna Forslund, Bollebygd


582. Adam Hölsö, Bollebygd


583. Joacim Eriksson, Trollhättan


584. Joacim Eriksson, Trollhättan


585. Jessica Smaaland, STOCKHOLM


586. Simon Trotzig, norrtälje


587. Merja Loukusa, Vänersborg


588. Linda Colvér, Stockholm


589. Mattis Holgersson, Skånes Fagerhult


590. linda svensson, göteborg


591. Robert Fahlén, Anderstorp


592. Jan Eriksson, Norrtälje


593. anna laursdotter garpvall, hindås


594. Göran Norén, Lidingö


595. Rachel Boström, Piteå


596. ,


597. Eva Nilsson, Sundsvall


598. Marc Dinger, Uddevalla


599. mats hasselgren, täby


600. Nina Andersson, Stora Höga


601. Bo Andersson, Stora Höga


602. annelie eriksson, FALUN


603. Marita Johansson, Arvika


604. aNNICA hOLMBERG, lANDVETTER


605. Mia, Stockholm


606. Theodette , Karlstad


607. Maggan, Stockholm


608. Matteus, Stockholm


609. kattis, stockholm


610. Månica Dahlbom-Martinson, Karlskoga


611. linda lindström, stockholm


612. Sarah Mellin, Örebro


613. Maja Olausson, Dalby


614. ,


615. Anneli Nilsson, Helsingborg


616. Lisbeth Henriksson, Örebro


617. Johan Lepamets, Farsta


618. Hasse Skoglund, Vinslöv


619. Anne lundin, Bråttensby


620. Iréne Olausson, Lund


621. Eva Engström, nytop svanaby


622. Krister Karlsson, nytop svanaby


623. Krister Karlsson, nytop svanaby


624. Peter Ernstsson, Göteborg


625. ,


626. Elina Linna, Nyköping


627. Bengt Moberg, Ormaryd


628. ,


629. Ann-sofie Jacobsson, Umeå


630. teresa jacobsson, malmö


631. Patricia Olofsson, Skepplanda


632. Vladan Boskovic, Stockholm


633. Isabell Gustafsson, Gagnef


634. Helena Lindquist, Göteborg


635. Jeannette Leisted, Bottnaryd


636. Mashal Molod, Boden


637. Maria Jönsson, Tomelilla


638. Inger Raaby, Bastuträsk


639. Katrin B E, Bålsta


640. Catharina Olofsson, Göteborg


641. Ulrika Ramse, Örebro


642. olle johansson, huddinge


643. Kerstin Gredemyr Norberg, Sundsvall


644. Malin Waldemarsson, Gränna


645. Eva Rye-Danjelsen, Norrahammar


646. Josefin Persson, Stockholm


647. Susanne Kankaanpää, Västerås


648. Kristofer Kankaanpää, Västerås


649. Eljas Kankaanpää, Skultuna


650. Ann-Britt Åhsberg, Kållered


651. Per Stjärnehag, Fjärås


652. Maximilian Eriksson, Haninge


653. Ann-Marie , Stockholm


654. Liselotte Jonsson, Stockholm


655. cristina cures, stockholm


656. Niklas Pajuste, Bålsta


657. Jill Pajuste, Bålsta


658. Fredrik Sjöholm, Huddinge


659. sara söderström, örsundsbro


660. Lasse Eriksson, Sundsvall


661. carina fjellström, jokkmokk


662. Ulf Ögren, Gävle


663. Lisa Andersson, Jokkmokk


664. Erica Johansson, Trollhättan


665. Jenny, Staffanstorp


666. Tina Arnold, Boden


667. Birgitta Jonson, Gävle


668. Tim Karlsson, Göteborg


669. Tina Möller, Solna


670. Hans Möller, Solna


671. Olle Moberg, 179 75 SKÅ


672. Ingegerd Moberg, 179 75 SKÅ


673. Tommy Olsson, Djupsjö/Nordmaling


674. Sverker Abrahamsson, Solna


675. Martin Martinsson, Malmö


676. Birgitta Osnes, Jokkmokk


677. Eva-Lena Johansson, Östervåla


678. Maria Johansson, Östervåla


679. ulf holmgren, jokkmokk


680. Carina Svensson, Göteborg


681. Silvia Regueira, Järfälla


682. kerstin lyrsten, västervik


683. Susanne Nygren, Örnsköldsvik


684. Malin Borg-Lewiston, Stockholm


685. kent lundberg, Bjästa


686. Annelie Andersson, Linköping


687. Sussie Foremyr, Bandhagen


688. kent franklin, jönköpin


689. Ingrid Nylund, Storvreta


690. Claes Bogdanoff, Bogdanoff


691. Claes Bogdanoff, Habo


692. ,


693. Lena Ingemarsson, Stockholm


694. Cissi Williams, Sigtuna


695. Nils Nilson, Vellinge


696. Magnus Thulin, Gullspång


697. carina finnström, näsåker


698. Inger Sandin, Limhamn


699. Kerstin Hamel, Stockholm


700. Lorne Blomberg, jönköping


701. Andreas Blomberg, jönköping


702. carina Blomberg, jönköping


703. Lova-Marja, Jokkmokk


704. Öyvin Grindal, Bromma


705. Mikael Jonsson, Umeå


706. Stina Lundström, Umeå


707. Sonja Öhrn, Kulgränd 12 Tungelsta


708. Staffan Öhrn, Kulgränd 12 13754 Tungelsta


709. Britt Werneskog, Flisby


710. Eva Forsberg, Luleå


711. Anna Melander, Örebro


712. Jenny Melander, Boden


713. Håkan Melander, Luleå


714. Mikael Tigerström, Klavreström


715. Nicklas Lawesson, Malmö


716. Pamela Horn, Huskvarna


717. Inger Dahlquist, Linköping


718. Ragnhild Björking, Alingsås


719. Terese Avara-Eggel, Umeå


720. Hanna Pieber, Ludvika


721. Anneli Haase, Stockholm


722. Patrik Haase, Stockholm


723. Juliana Avara-Eggel, Saltsjöbaden


724. caroline gårdh, mjölby


725. caroline hellgren, mjölby


726. Anneli Fredriksson, Svaneholm


727. Louise Magnusson, Göteborg


728. Marie-Louise Basely, Trångsund


729. Maylis Sohls, Säter


730. Jimmy Sohls, Säter


731. Ulla-Britt Edquist, Mora


732. Patrik Nilsson, Örsjö


733. idriz, huskvarna


734. Kerstin Leufvén, Kristinehamn


735. Helena Backman, Kristinehamn


736. Djoko Mrdjen, Södertälje


737. Kuljanin Nedeljka, Södertälje


738. Anne-Lie Olsson, Åtvidaberg


739. Ulla Damm, Gränna


740. R oger Damm, Gränna


741. Ronny Olsén, Gnosjö


742. Carolina, Olsén


743. Skender Feka, Örebro


744. Zymer Feka, Örebro


745. Gjyle Feka, Örebro


746. Jenny Samuelsson, Malmö


747. Christer Norman, Malmö


748. Anne-Marie Norman, Malmö


749. Britt Pettersson, Staffanstorp


750. Anna Strandh, Stockholm


751. Sabine Karlsson, Landvetter


752. Lena Jalke, Vendelsö


753. Lotta Macherelle, Göteborg


754. Anders Olofsson, Lund


755. yvonne ericsson, lysekil


756. Sofie Fernström, Sigtuna


757. Marie Hagberg, Solna


758. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


759. Ronny Glimstrand, Gräsmark


760. Rut Medhanie, Älvsjö


761. Inger-Lise Hansen, Lysekil


762. Nils Bernhardsson, Göteborg


763. Karina Roos, Lysekil


764. Inger-Lise Hansen, Lysekil


765. Anette Gustafsson, Göteborg


766. Carina Nilsson, Nacka


767. Fredrik Olsson, Klippan


768. Carl-Åke Westergren, PERSTORP


769. Carina Samuelsson, PERSTORP


770. Ylva Westerström, Malmö


771. Elisabeth Magnusson, Arlöv


772. Kerstin Karlsson, Lysekil


773. Lena Karlsson, Lysekil


774. Veronica Gamperl, Frillesås


775. Liv Janson, Vindeln


776. Dan Filipsson, Säter


777. Joakim Rydell, Vikarbyn


778. Solveig Aronsson, Brastad


779. Gunnar Modin, Fränsta


780. Gunnar Modin, Fränsta


781. Lisa Dahlgren, Uppsala


782. Louise Karlsson, Lysekil


783. Klas-Göran Westergren, Norsholm


784. Linda Moleklint, Borensberg


785. Johan Moleklint, Borensberg


786. Emil Molerklint, Borensberg


787. Brita Svensson, Vedum


788. Joel Wadström, Uppsala


789. Sara Hargemark, Uppsala


790. Annika Hermanurd, Hässelby


791. Ingela Andersson, Finspång


792. Ronny Andersson, Finspång


793. Eleonor, Umeå


794. Liv J, Umeå


795. Lovisa Tärnholm, Uppsala


796. Mats Arbring, Lindås


797. Siw Johansson, Lysekil


798. Helen Stålnacke, Kiruna


799. Marcua Jardler, Torsby


800. Sven Aivert, Bro


801. Ann-Katrin Bergström, Örebro


802. Jan Janson, Vindeln


803. ztickan, Arvika


804. Maij Ek, Robertsfors


805. Kurt-Arne Ek, Ånäset


806. Anne-Len Andrén, Tranås


807. Thomas Andrén , Tranås


808. Gisela Bernath, Gbg


809. Petra Rasmussen, Vetlanda


810. Veikko Tapaninen, Göteborg


811. Lotta Sjökvist, Göteborg


812. Jessica Barbus, Heby


813. Hilda Rognås, lilla edet


814. Stefan Filipsson, Avesta


815. Ulla-Carin Bergort, Grycksbo


816. Leif-Göran Josefsson, GÖTEBORG


817. Lena Jonasson, Årsta


818. ,


819. Jan Bahlenberg, Göteborg


820. Göran Tholén, Göteborg


821. Emily Kind, Insjön


822. Anne Neman Friberg, Landskrona


823. Ingvar Andersson, Lerum


824. Annika Wistrand, Enskededalen


825. Eva Åström, Malmberget


826. Yvonne Södergren, Göteborg


827. Yvonne Venemalm Andersson, Uppsala


828. Marita Jönsson, Staffanstorp


829. Sverker Zadig, Lund


830. Theres Rosenberg, Ängelholm


831. rose marie perera, 21761 malmö


832. Margreth Schönke, Karlsby,Motala


833. Tony Jansson, Karlsby,Motala


834. Kasandra Wilhelmsson, Helsingborg


835. Karin Hultgren, Helsingborg


836. Anna-Karin Ericsson, Staffanstorp


837. Mirjam Hjalmarsson, Tyringe


838. Jenny Dahrné, Nacka


839. Angel Rawlings, helsingborg


840. Daniel Gudmundsoon, Helsingborg


841. Bengt Larsson, Kristianstad


842. Philip Månsson, Malmö


843. Roland Lundgren, Malmö


844. Mikael Jonsson, Malmö


845. Alva Herdevall, Malmö


846. Lisbeth Berg, Malmö


847. eva leandersson, åsljunga


848. Pia Glad Dahl, Lerberget


849. Nina Persson, Likenäs


850. Allis Stolt, Piteå


851. Josefine Peterson, Perstorp


852. Lucia Tors, Tallinn


853. Eva Ljunggren, Helsingborg


854. Mikael Ljunggren, Helsingborg


855. Lars Lindhoff, Malmö


856. Matilda Ranstorp, Klippan


857. Christina Nielsen, Helsingborg


858. Jessica Vetter, Nödinge


859. Michael Björck, Västra Frölunda


860. Malin Berglund, Göteborg


861. Marcus Knutsson, Höganäs


862. Joanna Sandberg, Höganäs


863. Mats Åkerlund, Uppsala


864. Gudrun Tuvebrink, karlstad


865. Erika Åberg, Högdalen


866. ,


867. Julia.Karlsdotter, Helsingborg


868. Malin, Göteborg


869. Johanna Kristiansson, Kristianstad


870. ,


871. ,


872. ,, ,


873. ,


874. Tina Florin, Umeå


875. ,


876. Hanna Bouvin, Sala


877. Daniel Lingman, Örsundsbro


878. ,


879. Tomas Franén, Tenhult


880. Rebecca Lyrsten, Malmö


881. Malou Jansson, Töreboda


882. Birgitta T Hansen, Lomma


883. ,


884. Annika Frick, Höganäs


885. Kenny Johansson, Höganäs


886. Jenny Olsson, Kattarp


887. Jennie Marklund, Umeå


888. Kerstin Sjödin, Vännäs


889. Linda Gustafsson, Kristianstad


890. ,


891. Peter Wiberg, Umeå


892. ,


893. Ann Lescelius, Helsingborg


894. ,


895. Åsa Brännström, Umeå


896. monica andersson, umeå


897. Elin Cardell, Stockholm


898. amelie holgersson, helsingborg


899. ,


900. ,


901. Mia Persson, Norrköping


902. ,


903. Ola Blomqvist, Järfälla


904. ,


905. Kerttu Jokela, Stockholm


906. Joacim Schwartz, Solna


907. Zandra Flyg, Älvsjö


908. Per Telldén, Göteborg


909. ,


910. Jeanette Dahlberg, Eskilstuna


911. Anna-Karin Wennberg, Sandhult (Borås)


912. Anette Wallin, Helsingborg


913. Sofi Wennberg, Varberg


914. Kathrine Olsson , Göteborg


915. Karl-Arne Ström, angered


916. Bengan Wennberg, Östersund


917. Anna, Lundin


918. Linda, Landeryd


919. Sara Jons, Borlänge


920. Anneli Sandberg, Umeå


921. Johan Berg, Trelleborg


922. Birgitta Lindwall, Trelleborg


923. Birgitta Lindwall, Trelleborg


924. Nina Brodd, Tyringe


925. Anneli Wilks, Kinnarumma


926. Hanna-Greta Nilsson, Ekeby


927. Linda Johanson, Killeberg


928. anna brenden, hedared


929. ....., ......


930. ......, .......


931. Anne Hartikainen, Gagnef


932. Anders Wallstén, Piteå


933. Madeleine Wennberg, Borås


934. Lis-britt wennberg, borås


935. Nils Wennberg, Borås


936. Marita Edberg, Bredared


937. A.C Kaunitz, Stockholm


938. TRINE WIIBURG, JOHANNESHOV


939. Maria Strandberg, Piteå


940. Kaija Nilsson-Böös, Märsta


941. Therese Willes, Farsta


942. ,


943. Ingrid Simonsson , Åhus


944. Annette Gustavsson, Västerås


945. Jimmy Persson, Njurunda


946. Catarina Skoglöf, Stockholm


947. Angela Panzarini-Holmlund, Fjärdhundra


948. Eva-Luisa Lejvell, Sandared


949. Karin Folkelind, Göteborg


950. Karin Folkelind, Göteborg


951. Even Mathisen, Karlstad


952. Synnøve Molander, Lerum


953. Jenny Olsson, Kattarp


954. Isak Helin, Lerum


955. Evalena Helin, Lerum


956. Krister Boke, Lerum


957. Ludvig Helin, Lerum


958. Linda Möllerstedt, Ljungbyhed


959. Carina Lindqvist, Älta


960. Katja Larsson, Grimsås


961. Rebecca Forsman, Grimsås


962. Tommy Larsson, Grimsås


963. Gabriella Agné, Nybro


964. Henrik Johansson, uppsala


965. Sara Johansson, Uppsala


966. Moa Björklund, Stockholm


967. Ann-Christin Blomfeldt, Jokkmokk


968. Ing-Marie Ericsson, Väckelsång


969. Lisa Björklund Boistrup, Sundbyberg


970. Margaretha Sturk, Alingsås


971. Philippa Björnbom, stockholm


972. Tobias Löv Nydahl, Tollarp


973. Nanna Lindström, Eslöv


974. sandra wickström, göteborg


975. Jenny Eriksen, Luleå


976. Linus Persson, Höganäs


977. Inger Persson, Höganäs


978. Roland Persson, Höganäs


979. hans karlsson, mölnlycke


980. Fredrik Olovssson, Vännäs


981. Helen Olovsson, Vännäs


982. Leif Jonsson, Hudiksvall


983. Elin Åkesson, GÖTEBORG


984. Maria Wällersten, Göteborg


985. Ann Butler Nordkvist, Uppsala


986. Andreas Pettersson, Umeå


987. Tommy Lagher, Vänersborg


988. Eva Holgersson, Norrtälje


989. Maritha Johansson, Nyvång


990. Cattie Holmqvist, Gustafs


991. Carina Rodén, Karlskoga


992. Hans Hellman, Kristianstad


993. Annika Lindqvist, Sollefteå


994. ,


995. Staffan Molker, Ekshärad


996. Ulrika Bergwall, Ingarö


997. ,


998. ,


999. ,


1000. ,


1001. Leena Fitzgibbon, Eskilstuna


1002. ,


1003. Kerstin Thunborg, Mariestad


1004. ,


1005. ,


1006. ,


1007. Ulla Nihtinen, Vagnhärad


1008. ,


1009. Sven-Peter Sörensson, Örebro


1010. Lena Clarin, Jönköping


1011. Patrik Nilsson, Gagnef


1012. ,


1013. Lars-Anders Gudmundsson, Helsingborg


1014. ,


1015. Annsofi Ericsson Petrini, Mariefred


1016. Vafan Onödigt Trams, danmark


1017. Thomas Juneborg, Huskvarna


1018. Thomas Juneborg, Huskvarna


1019. Thomas Juneborg, Huskvarna


1020. ,


1021. Kathrin Barkö, norsborg


1022. Peter Löthman, Spånga


1023. ,


1024. per, växjö


1025. Tina Ottosson, Domsjö


1026. Tommy Engh, Huddinge


1027. Jonas Österlöf, Hägersten


1028. ,


1029. Ingrid Fhärm, Umeå


1030. Aina Sjöstrand, Kungsbacka


1031. Henrik Vestin, Köpmanholmen


1032. johanna frid, stockholm


1033. Lillvor Nordström, Orsa


1034. Catrine Lundell, Stockholm


1035. ,


1036. ,


1037. Roger Hedin, Stenhamra


1038. Hans Henriksen, Sigtuna


1039. Thomas Viberg, Katrineholm


1040. Marita jonasson, Kramfors


1041. Anneli Kolari, Bromölla


1042. ,


1043. Jesse Fransson, Lycksele


1044. Hanna Wigh, falköping


1045. Birgitta Fredriksson, Linköping


1046. Susanne Hedman, Karlstad


1047. Lasse Elmgren, orsa


1048. Gävle Handikappteater, Gävle


1049. Anna-Carin Härdin, Gävle


1050. June Joghans, Järvsö


1051. Ingrid Hansson, GÄVLE


1052. therese sjöberg, gävle


1053. ,


1054. Angelica Wetter, Avesta


1055. Mia Östman, Avesta


1056. Lena Vitchi, Glimåkra


1057. Rune Joghans, Järvsö


1058. Jörn Joghans, Östhammar


1059. christer johansson, hässelby


1060. ,


1061. Katie Pelissou, Järvsö


1062. karina frantzén, degerfors


1063. ,


1064. Helena Wallfelt, Gävle


1065. Gunilla Nord, Hässleholm


1066. Gun Malmelid, Hässleholm


1067. Lisette Graae, Stockholm


1068. Bengt-Olof Nord, Hässleholm


1069. Gabrielle Björnstrand, Stockholm


1070. Elfrida Bergman, Umeå


1071. Karin Andersson, Ytterby


1072. ,


1073. ,


1074. ,


1075. Anna Palmqvist, Lerum


1076. ,


1077. Veronica Svensk, Stockholm


1078. Mikael Berghman, Stockholm


1079. Sabina Ryttman, Stockholm


1080. Robert Larsson, katrineholm


1081. Lina Kurttila, Bandhagen


1082. iki gonzalez magnusson, göteborg


1083. Kristina Hansson, ENSKEDEDALEN


1084. Robert Ryttman, Stockholm


1085. Robert Ryttman, Stockholm


1086. sahar mosleh, solna


1087. Ida Hedenberg, Kinnared


1088. Maryam Iranfar, Solna


1089. Emma, Bandhagen


1090. Fadi hassan, sundbyberg


1091. ,


1092. Happy Hetcheli, Hässleholm


1093. Linda Pers, Rättvik


1094. Åsa Sandvall, visby


1095. ,


1096. ,


1097. ,


1098. Birgitta Hedenberg, Kinnared


1099. ,


1100. ,


1101. ,


1102. Lena Stenström , Askim


1103. ,


1104. izhibjfkyej,


1105. ,


1106. Charlotta Halleröd, Stockholm


1107. fbjewhbolgb,


1108. ,


1109. Maria Karlsson, Läckeby


1110. Margareta Lundquist, Norrfjärden


1111. Marianne.Björkman, Boxholm


1112. Aina Salomonsson, Albacken


1113. Erene Sundberg, Hammarstrand


1114. Thomas Larsson, Göteborg


1115. Niclas Wennerlund, Stockholm


1116. Chrisyrt Johansson, Åmål


1117. hwnepevvof,


1118. ,


1119. Lars-Gunnar Emmoth, Uppsala


1120. cogqteytv,


1121. ,


1122. Inga Nilsson, Varberg


1123. Ulla Persson, Göteborg


1124. dauqmdfqoi,


1125. ,


1126. ,


1127. gimcevum,


1128. ,


1129. bnmkgoex,


1130. ,


1131. ,


1132. Marie Göransson, Göteborg


1133. manuchehr, gbg


1134. zvejuuwy,


1135. ,


1136. ,


1137. ,


1138. Nina Karlsson, Hofors


1139. ,


1140. Jonas undberg, Storvik


1141. ,


1142. Martin Eriksson, Hedemora


1143. Gunnar Jäwer, Ängelholm


1144. Lars-Göran Persson, Falkenberg


1145. susann svensson, nässjö


1146. grethe hyckenberg, nässjö


1147. svenolof hyckenberg, nässjö


1148. Ewa Orlowski Bergseng, Oslo


1149. Henrik Passmark, Bromma


1150. Karolina Jörgensen, Värlebo


1151. ,


1152. ,


1153. ,


1154. Eleonor Kessidou, Stockholm


1155. Sonja Hansen, Ängelholm


1156. Liiz Jörgensen, Falun


1157. Britt Magnusson, Bruzaholm


1158. ,


1159. ,


1160. ,


1161. ,


1162. ,


1163. ,


1164. m.b., bålsta


1165. maggan bruun, bålsta


1166. ,


1167. Carina Gräns-Andersen, Helsingborg


1168. ,


1169. ,


1170. Lena Mikker, Älvdalen


1171. Birgitta Martinsson, Älvdalen


1172. Ulrika Friström, Kristianstad


1173. ,


1174. Lars-Gunnar Emmoth, Uppsala


1175. Jennie Lönnholm, Enköping


1176. Patrik Grahn, Stensjön


1177. ,


1178. ,


1179. ,


1180. ,


1181. Dan Algotsson, Lycksele


1182. ,


1183. ,


1184. ,


1185. ,


1186. ,


1187. ,


1188. ,


1189. ,


1190. Peter Granqvist, Umeå


1191. angelica eriksson, umeå


1192. Andreas Greén, Linköping


1193. ,


1194. ,


1195. Elisabeth redhe Nord, Borlänge


1196. ,


1197. ,


1198. ,


1199. per, växjö


1200. ,


1201. Susanne Lundquist, Täby


1202. ,


1203. Camilla Avander, Skellefteå


1204. Lia Starälv, Kulla


1205. ,


1206. ,


1207. Lotta Yltéus, Gävle


1208. Lennart Rovin, Gullabo


1209. ,


1210. ,


1211. ,


1212. ,


1213. ,


1214. Magnus Nilsson, TRELLEQBORG


1215. jenny andersson, linköping


1216. Kerstin Öhman, Stockholm


1217. Ingela jondell, Stockholm


1218. irene johansson, stockholm


1219. Jenny Malkolmsson, Värnamo


1220. ,


1221. Katarina Andersson, Nyköping


1222. ,


1223. Rolf Fredriksson, Ludvika


1224. ,


1225. ,


1226. ,


1227. ,


1228. Maria Bodin, Johanneshov


1229. ,


1230. ingse Ellesson, Stockholm


1231. Franciska Darnell, Ekerö


1232. ,


1233. Britten nordström, Johanneshov


1234. Per, Stockholm


1235. Ulrika bergman, stockholm


1236. ,


1237. ,


1238. ,


1239. ,


1240. ,


1241. ,


1242. ,


1243. ,


1244. Mattias Lidström, Botkyrka


1245. ,


1246. ,


1247. ,


1248. ,


1249. Caroline Ekenstierna, Stockholm,nacka


1250. Karin Rasmussen, Kungshamn


1251. Patrik Rasmussen, Kungshamn


1252. ,


1253. ,


1254. Oscar Grahn, Lidköping


1255. ,


1256. ,


1257. ,


1258. ,


1259. ,


1260. Barbro Harju, UMEÅ


1261. Rolf Harju, UMEÅ


1262. ,


1263. ,


1264. ,


1265. Monica Blomqvist, Umeå


1266. ,


1267. Pia Bastholm, Helsingborg


1268. birgitta roth, malmö


1269. Sandra Persson, Tomelilla


1270. ingrid simonsson, yngsjö


1271. Sara Eriksson, Västerås


1272. ,


1273. ,


1274. ,


1275. ,


1276. ,


1277. Jesper Bengtsson, Helsingborg


1278. Ella Antonius, Skogås


1279. Rickard Antonius, Skogås


1280. Martin Antoniszczak, Skogås


1281. Krystyna Zbroja, Skogås


1282. Kacper Antoniszczak, Stockholm


1283. sakineh ghelichkan, solna


1284. sakineh ghelichkan, solna


1285. Anna-Lena Pettersson, Visby


1286. Ida Engström, visby


1287. Mgnus Engström, Visby


1288. Emma Engström, Visby


1289. ,


1290. ,


1291. ,


1292. Mona Hansson, Luleå


1293. ,


1294. ,


1295. ,


1296. Linnea Öman, Stockholm


1297. ,


1298. ,


1299. ,


1300. ,


1301. ,


1302. ,


1303. ,


1304. Karin Westerberg, Kivik


1305. ,


1306. ,


1307. ,


1308. ,


1309. ,


1310. ,


1311. pnwoiog, mvDNXvWImwjLNfzI


1312. ,


1313. ,


1314. ,


1315. ,


1316. ,


1317. ,


1318. Peter Löthman, Spånga


1319. ,


1320. ,


1321. ,


1322. ,


1323. ,


1324. ,


1325. xwlxgqwgv,


1326. ,


1327. ,


1328. ,


1329. ,


1330. ,


1331. ,


1332. Malin Hårshagen Westlin, Fritsla


1333. ,


1334. Johan Nilsson, Lund


1335. ,


1336. ,


1337. ,


1338. ,


1339. Katarina Olli, vikarbyn


1340. tommy grop, vikarbyn


1341. ,


1342. ,


1343. ,


1344. dukswx, bDhlnvBSeEudFtnRFh


1345. ,


1346. ,


1347. ,


1348. ,


1349. ,


1350. ,


1351. ,


1352. ,


1353. trbpxq, IPXDXkjxwXZyzB


1354. ,


1355. xwoqabwnnzx, qeTQiezFBdBCvF


1356. ,


1357. ,


1358. ,


1359. ,


1360. Lotta Hjärtkvist , Äspered


1361. ,


1362. ,


1363. ,


1364. ,


1365. Leif Törnqvist, Ronneby


1366. ,


1367. ,


1368. ,


1369. ,


1370. jfxabfh, jZWewPLGFW


1371. ,


1372. ,


1373. ,


1374. javydg, uZsqVIdddAFQhtmc


1375. ,


1376. ,


1377. ,


1378. ,


1379. ,


1380. ,


1381. ,


1382. ,


1383. ,


1384. ,


1385. ,


1386. ,


1387. ,


1388. Liselotte Fröström, Nacka, Stockholm


1389. Marie Fransson, Långasjö


1390. Jenny Frid, Upplands väsby


1391. Åsa Lundgren, Södertälje


1392. Mette Johansen, Katrineholm


1393. ,


1394. ,


1395. horny, NY


1396. ,


1397. Kristina Mattsson, Älvsjö


1398. patrik, NY


1399. ,


1400. Mike, NY


1401. ,


1402. ,


1403. gobiz, NY


1404. Caleb, NY


1405. Alex, NY


1406. Ryan, NY


1407. Justin, NY


1408. ,


1409. Ryan, NY


1410. Alexander, NY


1411. Claire, NY


1412. ,


1413. ,


1414. ,


1415. ,


1416. Addison, NY


1417. freelove, NY


1418. Alexander, NY


1419. Isabella, NY


1420. Madelyn, NY


1421. Ludvig Helin, Göteborg


1422. ,


1423. Jessica, NY


1424. Maria, NY


1425. Anthony, NY


1426. Kaitlyn, NY


1427. Savannah, NY


1428. ,


1429. ,


1430. Brooklyn, NY


1431. Amia, NY


1432. Cody, NY


1433. Caroline, NY


1434. Christian, NY


1435. ,


1436. Kaitlyn, NY


1437. Carson, NY


1438. incomeppc, NY


1439. dogkill, NY


1440. Ashley, NY


1441. ,


1442. ,


1443. ,


1444. Gabrielle, NY


1445. freelove, NY


1446. Maya, NY


1447. Jordan, NY


1448. Mary, NY


1449. Mike, NY


1450. ,


1451. Camila, NY


1452. Allison, NY


1453. Connor, NY


1454. Barbera, NY


1455. Samantha, NY


1456. ,


1457. ,


1458. Amia, NY


1459. Trinity, NY


1460. crazyfrog, NY


1461. fifa55, NY


1462. Adrian, NY


1463. ,


1464. ,


1465. Ashley, NY


1466. Alyssa, NY


1467. Sophia, NY


1468. Barry, NY


1469. Aaron, NY


1470. Brooklyn, NY


1471. Aiden, NY


1472. Andrew, NY


1473. Samuel, NY


1474. Kylie, NY


1475. ,


1476. Cole, NY


1477. Brayden, NY


1478. Maya, NY


1479. Audrey, NY


1480. Lily, NY


1481. ,


1482. ,


1483. Autumn, NY


1484. David, NY


1485. Garry, NY


1486. Nilson, NY


1487. Jason, NY


1488. Eli, NY


1489. Josiah, NY


1490. Gabriella, NY


1491. John, NY


1492. Faith, NY


1493. Antonio, NY


1494. pitfighter, NY


1495. Cameron, NY


1496. Mya, NY


1497. Alexis, NY


1498. ,


1499. ,


1500. Aaron, NY


1501. Snoopy, NY


1502. Ariana, NY


1503. Emily, NY


1504. Jose, NY


1505. ,


1506. ,


1507. ,


1508. ,


1509. ,


1510. ,


1511. ronny, NY


1512. ,


1513. Monica Jansson, Fagersta


1514. Aaliyah, NY


1515. Ethan, NY


1516. Seth, NY


1517. Mya, NY


1518. Alexander, NY


1519. Kevin, NY


1520. Christian, NY


1521. Zoe, NY


1522. Hayden, NY


1523. Chase, NY


1524. Maria, NY


1525. Dylan, NY


1526. Ryan, NY


1527. Kimberly, NY


1528. Mike, NY


1529. Kaden, NY


1530. Samuel, NY


1531. Xavier, NY


1532. Chase, NY


1533. Amelia, NY


1534. rpenqywcgmt, lpRWHQkDyBCkWVoYOfB


1535. ,


1536. horny, NY


1537. ,


1538. Evan, NY


1539. Anna, NY


1540. crazyfrog, NY


1541. Melanie, NY


1542. Emily, NY


1543. Aidan, NY


1544. Madeline, NY


1545. Ariana, NY


1546. Henry, NY


1547. gobiz, NY


1548. Autumn, NY


1549. Taylor, NY


1550. Benjamin, NY


1551. Ashton, NY


1552. Charles, NY


1553. john, NY


1554. ,


1555. Ashley, NY


1556. Richard, NY


1557. Khloe, NY


1558. Brady, NY


1559. john, NY


1560. Brandon, NY


1561. Jonathan, NY


1562. Mia, NY


1563. Avery, NY


1564. Katelyn, NY


1565. James, NY


1566. Katelyn, NY


1567. dirtbill, NY


1568. Jenna, NY


1569. Grace, NY


1570. Nathaniel, NY


1571. Madelyn, NY


1572. Allison, NY


1573. Rachel, NY


1574. Xavier, NY


1575. Thomas Juneborg, Jönköping


1576. ,


1577. Elijah, NY


1578. Timothy, NY


1579. Alexander, NY


1580. coolman, NY


1581. Gabrielle, NY


1582. thebest, NY


1583. Katherine, NY


1584. Jacob, NY


1585. Sophie, NY


1586. eblanned, NY


1587. john, NY


1588. ,


1589. Gabriel, NY


1590. Jack, NY


1591. razer22, NY


1592. Hayden, NY


1593. Julia, NY


1594. Joshua, NY


1595. Antonio, NY


1596. Connor, NY


1597. Jennifer, NY


1598. Alyssa, NY


1599. ,


1600. ,


1601. ,


1602. ,


1603. ,


1604. Gabriel, NY


1605. Carlos, NY


1606. Connor, NY


1607. Dylan, NY


1608. Jose, NY


1609. patrik, NY


1610. ,


1611. Jonathan, NY


1612. Genesis, NY


1613. Sean, NY


1614. Julia, NY


1615. Riley, NY


1616. Cameron, NY


1617. Isabelle, NY


1618. Luis, NY


1619. john, NY


1620. Chase, NY


1621. Lillian, NY


1622. Hunter, NY


1623. Grace, NY


1624. Abigail, NY


1625. Richard, NY


1626. Alex, NY


1627. Landon, NY


1628. Ayden, NY


1629. Jennifer, NY


1630. Tommy, NY


1631. Claire, NY


1632. Christian, NY


1633. Madeline, NY


1634. Brooke, NY


1635. Elizabeth, NY


1636. Ashton, NY


1637. Dominic, NY


1638. Bailey, NY


1639. Brian, NY


1640. Morgan, NY


1641. ,


1642. Sebastian, NY


1643. Isabel, NY


1644. freelove, NY


1645. Adrian, NY


1646. Jayden, NY


1647. matt, NY


1648. ,


1649. Makayla, NY


1650. James, NY


1651. Antonio, NY


1652. Jesus, NY


1653. Vanessa, NY


1654. Jasmine, NY


1655. Madison, NY


1656. Cameron, NY


1657. Lillian, NY


1658. Olivia, NY


1659. Landon, NY


1660. Bryan, NY


1661. Nicholas, NY


1662. Andrea, NY


1663. Colin, NY


1664. Connor, NY


1665. Sarah, NY


1666. James, NY


1667. Thomas, NY


1668. Bailey, NY


1669. Mohamed, Malmö


1670. matt, NY


1671. ,


1672. Justin, NY


1673. Kayla, NY


1674. Sara, NY


1675. Daniel, NY


1676. Jason, NY


1677. Sean, NY


1678. horny, NY


1679. ,


1680. Robert, NY


1681. Dghonson, NY


1682. Hailey, NY


1683. Brady, NY


1684. Brooke, NY


1685. ,


1686. Rachel, NY


1687. John, NY


1688. Luis, NY


1689. Leah, NY


1690. Hailey, NY


1691. ,


1692. Makayla, NY


1693. coolman, NY


1694. Carter, NY


1695. Xavier, NY


1696. Gianna, NY


1697. Andrea, NY


1698. Owen, NY


1699. Connor, NY


1700. Alyssa, NY


1701. Magic, NY


1702. matt, NY


1703. ,


1704. Savannah, NY


1705. Richard, NY


1706. Mishel, NY


1707. Brian, NY


1708. Kevin, NY


1709. deadman, NY


1710. Isabel, NY


1711. Ariana, NY


1712. Jonathan, NY


1713. rikky, NY


1714. Jose, NY


1715. Jenna, NY


1716. Plank, NY


1717. Trinity, NY


1718. Blake, NY


1719. pitfighter, NY


1720. Evelyn, NY


1721. Hayden, NY


1722. Brody, NY


1723. Ian, NY


1724. Melanie, NY


1725. Jeremiah, NY


1726. Madelyn, NY


1727. Gabriel, NY


1728. Justin, NY


1729. Isabel, NY


1730. Caden, NY


1731. Brianna, NY


1732. Grace, NY


1733. Samantha, NY


1734. Gianna, NY


1735. Payton, NY


1736. Charles, NY


1737. nogood87, NY


1738. Madeline, NY


1739. ,


1740. Evan, NY


1741. goodboy, NY


1742. Diva, NY


1743. john, NY


1744. Logan, NY


1745. Caleb, NY


1746. Melissa, NY


1747. Diego, NY


1748. Julia, NY


1749. Daniel, NY


1750. Erin, NY


1751. Sophia, NY


1752. Colin, NY


1753. Alexandra, NY


1754. James, NY


1755. Anna, NY


1756. Sofia, NY


1757. Angel, NY


1758. Hunter, NY


1759. Caroline, NY


1760. Lioncool, NY


1761. Mike, NY


1762. Julia, NY


1763. Addison, NY


1764. Gabrielle, NY


1765. Tristan, NY


1766. Ava, NY


1767. Carson, NY


1768. Joshua, NY


1769. gobiz, NY


1770. matt, NY


1771. ,


1772. crazyivan, NY


1773. Adam, NY


1774. Destiny, NY


1775. Levi, NY


1776. john, NY


1777. Jasmine, NY


1778. Landon, NY


1779. Jesus, NY


1780. Madison, NY


1781. Parker, NY


1782. Isaac, NY


1783. Dghonson, NY


1784. Thomas, NY


1785. Bryan, NY


1786. Nicole, NY


1787. Isabel, NY


1788. Kylie, NY


1789. Cody, NY


1790. Brayden, NY


1791. Daniel, NY


1792. Eric, NY


1793. Jayden, NY


1794. Mya, NY


1795. Sydney, NY


1796. Brooke, NY


1797. Charles, NY


1798. Elizabeth, NY


1799. Camila, NY


1800. Melissa, NY


1801. Ayden, NY


1802. Lucky, NY


1803. Diva, NY


1804. Emily, NY


1805. Noah, NY


1806. Joseph, NY


1807. Blake, NY


1808. Hunter, NY


1809. Jeremiah, NY


1810. Claire, NY


1811. Angelina, NY


1812. Amia, NY


1813. Valeria, NY


1814. Aiden, NY


1815. Kaylee, NY


1816. Zachary, NY


1817. ,


1818. Aidan, NY


1819. Daniel, NY


1820. Abigail, NY


1821. Charlotte, NY


1822. Brooklyn, NY


1823. Juan, NY


1824. Barry, NY


1825. Barry, NY


1826. Isabella, NY


1827. Abigail, NY


1828. Avery, NY


1829. Jaden, NY


1830. Evelyn, NY


1831. Landon, NY


1832. Aiden, NY


1833. Jake, NY


1834. Sean, NY


1835. Kimberly, NY


1836. Olivia, NY


1837. Alexa, NY


1838. Bailey, NY


1839. Paige, NY


1840. Hayden, NY


1841. Lillian, NY


1842. infest, NY


1843. Isaac, NY


1844. Wyatt, NY


1845. Megan, NY


1846. Madelyn, NY


1847. Noah, NY


1848. Cameron, NY


1849. Gianna, NY


1850. Jason, NY


1851. Julian, NY


1852. Aaliyah, NY


1853. Luke, NY


1854. Kaitlyn, NY


1855. Isabelle, NY


1856. Nilson, NY


1857. Elijah, NY


1858. Jennifer, NY


1859. Alexandra, NY


1860. Josiah, NY


1861. behappy, NY


1862. Jaden, NY


1863. ,


1864. ,


1865. Brooklyn, NY


1866. Dylan, NY


1867. Anna, NY


1868. Ariana, NY


1869. Grace, NY


1870. Levi, NY


1871. Kaylee, NY


1872. Matthew, NY


1873. Sean, NY


1874. Magic, NY


1875. Trinity, NY


1876. Josiah, NY


1877. Joshua, NY


1878. Eli, NY


1879. Ella, NY


1880. Mason, NY


1881. coolman, NY


1882. Jesse, NY


1883. Taylor, NY


1884. bonser, NY


1885. Lily, NY


1886. Justin, NY


1887. Nathan, NY


1888. Grace, NY


1889. Charlotte, NY


1890. getjoy, NY


1891. Peyton, NY


1892. Haley, NY


1893. Kyle, NY


1894. Carson, NY


1895. Angelina, NY


1896. Amber, NY


1897. Chase, NY


1898. Carter, NY


1899. Jack, NY


1900. ,


1901. Eli, NY


1902. Mia, NY


1903. Marissa, NY


1904. Juan, NY


1905. Gabriel, NY


1906. Samantha, NY


1907. Lillian, NY


1908. Jasmine, NY


1909. Ethan, NY


1910. infest, NY


1911. Amelia, NY


1912. Rebecca, NY


1913. getjoy, NY


1914. Kayla, NY


1915. Abigail, NY


1916. Madelyn, NY


1917. Natalie, NY


1918. Angelina, NY


1919. John, NY


1920. Benjamin, NY


1921. Brooke, NY


1922. Molly, NY


1923. David, NY


1924. Connor, NY


1925. Grace, NY


1926. Kyle, NY


1927. Maria, NY


1928. Eva, NY


1929. Audrey, NY


1930. Eli, NY


1931. Bella, NY


1932. Curt, NY


1933. Genesis, NY


1934. Aubrey, NY


1935. goodboy, NY


1936. Caleb, NY


1937. Kaylee, NY


1938. Jocelyn, NY


1939. James, NY


1940. Isaiah, NY


1941. Marissa, NY


1942. Megan, NY


1943. Jasmine, NY


1944. Jennifer, NY


1945. Tony, NY


1946. Matthew, NY


1947. Andrea, NY


1948. Alex, NY


1949. Amber, NY


1950. Ian, NY


1951. deadman, NY


1952. lightsoul, NY


1953. Oliver, NY


1954. Jose, NY


1955. Genesis, NY


1956. Bailey, NY


1957. Ian, NY


1958. Luke, NY


1959. Chloe, NY


1960. Eric, NY


1961. ,


1962. Brian, NY


1963. Ryan, NY


1964. Kylie, NY


1965. Caleb, NY


1966. Gavin, NY


1967. john, NY


1968. ,


1969. matt, NY


1970. ,


1971. ,


1972. ,


1973. ,


1974. ,


1975. ,


1976. ,


1977. ,


1978. ,


1979. ,


1980. ,


1981. ,


1982. ,


1983. ,


1984. ,


1985. ,


1986. varlog, NY


1987. ,


1988. ,


1989. ,


1990. ,


1991. ,


1992. ,


1993. ,


1994. ,


1995. ,


1996. klark, NY


1997. ,


1998. klark, NY


1999. ,


2000. martin, NY


2001. ,


2002. hoking, NY


2003. ,


2004. ,


2005. ,


2006. ,


2007. ,


2008. ,


2009. ,


2010. Bradley, NY


2011. ,


2012. ,


2013. ,


2014. ,


2015. ,


2016. ,


2017. ,


2018. ,


2019. ,


2020. ,


2021. ,


2022. ,


2023. ,


2024. ,


2025. ,


2026. ,


2027. xuDWWNywT, ibhNiREdQVtA


2028. ,


2029. ,


2030. qTeNmqWbsKRu, NaQYeJXXSSPFtaFSXk


2031. ,


2032. ,


2033. ,


2034. ,


2035. ,


2036. Mark, NY


2037. ,


2038. Mark, NY


2039. ,


2040. Mark, NY


2041. ,


2042. Mark, NY


2043. ,


2044. Mark, NY


2045. ,


2046. Mark, NY


2047. ,


2048. Mark, NY


2049. ,


2050. Mark, NY


2051. ,


2052. Mark, NY


2053. ,


2054. Mark, NY


2055. ,


2056. Mark, NY


2057. ,


2058. Mark, NY


2059. ,


2060. Mark, NY


2061. ,


2062. Mark, NY


2063. ,


2064. Anna Sjögren, Saltsjö-Boo


2065. Anders Nygårds, Falun


2066. ,


2067. Mark, NY


2068. ,


2069. Mark, NY


2070. ,


2071. Tord Funelid, Stockholm


2072. Anna-Karin, Berggren


2073. ,


2074. Anne Allarud, Örebro


2075. JimmiXS, NY


2076. ,


2077. JimmiXS, NY


2078. ,


2079. JimmiXS, NY


2080. ,


2081. JimmiXS, NY


2082. ,


2083. JimmiXS, NY


2084. ,


2085. JimmiXS, NY


2086. ,


2087. JimmiXS, NY


2088. ,


2089. JimmiXS, NY


2090. ,


2091. Victoria Persson , Hökerum


2092. ,


2093. ,


2094. Marie Lodin, Ludvika


2095. Nadja Jonsson, Skövde


2096. ,


2097. Tove Törngren, Falun


2098. Eva Gyllecrantz , Luleå


2099. Anita Olsson, Uppsala


2100. Kjell nyvaller , Herrljuunga


2101. Andreasson, Kungälv


2102. Carina persson, Njurunda


2103. Jennifer, Lycksele


2104. Stina Österbro, Vasa


2105. Eva Dahlström, Nässjö


2106. Maria Johansson, Sollebrunn


2107. Madeleine Strömblad, Jönköping


2108. Anders Viklund , Hudiksvall


2109. Eva Laestadius, Varberg


2110. Rebecka Svensson, Falun


2111. Sandra Björkbacka, Stockholm


2112. LiseLothe Andersson, Lyckeby


2113. Ulrika Viklund , Hudiksvall


2114. Lena Markström , Bodbysund


2115. Sven Markström , Bodbysund


2116. Sara Walter , Stockholm


2117. Caroline Hedenmark , Stockholm


2118. David Mattsson, Gävle


2119. Emma Markström , Skellefteå


2120. Eva Karlsson , Torsås


2121. Niklas Dahlberg , Rönninge


2122. Anna Petersson, Eskilstuna


2123. Andreas Karlsson, Fliseryd


2124. Christina ragnarsson, Åsele


2125. Maria Myrsäter, Bodafors


2126. Leif Moe, Östersund


2127. Lena Karlsson, Hallstavik


2128. Allis Stolt , Piteå


2129. Roland Stolt , Piteå


2130. Lena ingvarsson, Norrköping


2131. Karin afli, Stockholm


2132. Sara Edström , Nynäshamn


2133. Carita Westberg, Eskilstuna


2134. Suzanne Wiklund , Stenhamra


2135. Kristina Skott, Hallsberg


2136. Tarja Pakkala, Vilshult


2137. Maria Wallin-Lindström, Fagersta


2138. Charlotta, Stockholm


2139. Christina Erlandsson, Herrljunga


2140. Lena Sjölund Carlsson , Rimbo


2141. Anders Ivarsson , Fagersta


2142. Agneta Henriksson, Tomelilla


2143. Eva Bengtsson, Oskarshamn


2144. Ann-Cathrin Andersson, Lindesberg


2145. Maria Nydahl , Umeå


2146. Johanna Lindkvist, Arlöv


2147. Ella Antonius, Skogås


2148. Maria Andersson , Karlsborg


2149. Elin Stegå, Bankeryd


2150. Susanne Avendaño Lillkvist , Muskö


2151. Ann Jansson, Oxelösund


2152. Agneta Frisk, Oskarshamn


2153. Byron Avendaño Lillkvist , Muskö


2154. Lise-Lotte Kappel Sjögren, Huddinge


2155. Britta Lundkvist, Stockholm


2156. Felix Jansson, Oxelösund


2157. Arne Jansson , Oxelösund


2158. Annelie Herpel, Öjersjö


2159. Marja Westin, FALUN


2160. Elina Bertne, Nacka


2161. Rocio Fernandez, Göteborg


2162. Tina Pettersson, Trelleborg


2163. Fia Bergqvist , Jönköping


2164. Elena Allthin , Bankeryd


2165. Natalie olofsson, Tenhult


2166. Oscar Grahn, Lidköping


2167. Carina Friberg, Malmö


2168. Anne Neman, Landskrona


2169. Jessika Strand, Kungälv


2170. Lars-Åke Törnberg , HUDDINGE


2171. Malou , Stockholm


2172. ,


2173. ,


2174. ,


2175. Gunilla Jacobsen , Anderslöv


2176. Behnaz Mostafavi, Staffanstorp


2177. Gunilla Jacobsen , Anderslöv


2178. Gunilla Jacobsen , Anderslöv


2179. Gunilla Jacobsen , Anderslöv


2180. Gunilla Jacobsen , Anderslöv


2181. Gunilla Jacobsen , Anderslöv


2182. Gunilla Jacobsen , Anderslöv


2183. Eva Egelmyr, Ellös


2184. ,


2185. Cindy Berterö , Huskvarna


2186. irene johansson, stockholm


2187. Fredrik Montin, Göteborg


2188. ,


2189. Kristina Andersson, Mölndal


2190. Fredrik Hjelm, Uppsala


2191. Sanna Rokka, Halmstad


2192. ,


2193. Tarja, Pakkala


2194. ,


2195. Maria Jonsson, Fagersta


2196. Therese Ekman , Karlstad


2197. Camilla Wahlman , Hässelby


2198. Ewa Lönnroth-Börjesson, Hjärtum


2199. Sara Sonnemo, Vännäs


2200. Susanne strömberg , Gunnebo


2201. Jeanette Björklund, Göteborg


2202. Emelie Andersson , Jönköping


2203. Maritza Lagerin , Moholm


2204. Roger samuelsson, Ånge


2205. Monica Samuelsson, Ånge


2206. Annakarin Isberg, Östersund


2207. Regine, Torup


2208. Jeanette Svalstedt, Bergsjö


2209. Daniel Nyström, Ånge


2210. Regine, Torup


2211. Carola Mahlberg, Helgum


2212. Lucas Näslund, Sollefteå


2213. Tina karhu, Bispgården


2214. Jill Pettersson, Göteborg


2215. Petra Söderlund , Moliden


2216. Karin andersson, Stockholm


2217. Daniel Duvemo, Helgum


2218. Tommie Mahlberg, Helgum


2219. Regine, Torup


2220. Karin Stegå , Bankeryd


2221. Heidi Nystedt, Fotskäl


2222. Lilian Grundström, Kristianstad


2223. Lars-Åke Törnberg , HUDDINGE


2224. Anne-Marie Toft, Svanskog


2225. lars malmstedt, säffle


2226. Tanja, Göteborg


2227. Liselotte Billing, Stockholm


2228. Axel Stridbeck, Stockholm


2229. Jennie, Hässleholm


2230. Britt Wallgren, Hova


2231. Anders Berntsson, Göteborg


2232. Barbro Axelsson, Torslanda


2233. Ritva Tuominiemi, Partille


2234. Ann-Kristin Stegå, Bankeryd


2235. Tomas Green, Södertälje


2236. jan holmström, göteborg


2237. Emma Larsson, Härjedalsgatan 17


2238. Gerd Eriksson, Hakenäset


2239. Peter Berterö, Huskvarna


2240. Hanna Batey, Laholm


2241. Anette Löwenadler, Mölnlycke


2242. Johanna , Bankeryd


2243. Gunilla Olofsson , Visby


2244. Anna Bruhn, Skinnskatteberh


2245. Annika Bruhn, Skinnskatteberg


2246. Hanna Söderström, Karlstad


2247. ,


2248. Anna Stenlund , Borlänge


2249. Camilla Westman, Lycksele


2250. Joakim algotsson, Lycksele


2251. Rebecca Anserud, Stockholm


2252. Stefan skogelid , Hammarstrand


2253. Anne-Marie Primén, Danderyd


2254. Joakim Primén, Danderyd


2255. Erik Persson, Lund


2256. Anna-Karin Jernberg, Örebro


2257. Klaus Böttrich, Örebro


2258. Josephine Baldi , Eskilstuna


2259. Lina Hörberg, Hässleholm


2260. Johan Hörberg, Hässleholm


2261. Anette Larsson , Luleå


2262. Jeanette Turesson, Stoby


2263. Halstein Strömsmoen, Rättvik


2264. Gudrun Tiberg, Göteborg


2265. Emeli hagström, Jönköping


2266. Emma Tengström , Långsele


2267. Maria Israelsson, Trekanten


2268. Jonas ljung , Barnarp


2269. Kim Nurmi, Kristianstad


2270. Jenny karlsson, Fliseryd


2271. Åsa-Karin Wingren, Habo


2272. Eva Bergman, Edsbyn


2273. Carola Ankar, Göteborg


2274. Stefan Helgesson, Hultsfred


2275. Sahra Jama, Värnamo


2276. Bengt Blomberg, Gotland


2277. ,


2278. Pia Parkkonen, solna


2279. Mikael Wingren , Habo


2280. MAgnus Flodin, Alingsås


2281. EmiL Wulcan, Alingsås


2282. Inger Bengtsson, Stjärnsund


2283. Lena Thrygg, Arbogal


2284. Agne Jansson, Habo


2285. Agne Jansson, Habo


2286. Jansson Marianne, Habo


2287. Stefan Sjöqvist, Björklinge


2288. Paul Juhlin, Ljungskile


2289. Ida Eklund, Kungsängen


2290. Ida Eklund, Kungsängen


2291. Maud Lewinson, Bankeryd


2292. Malin Larsson, Stockholm


2293. Malin , Ekerö


2294. Mattias Isaksson, Danderyd


2295. Sara åsbrink, Stockholm


2296. Sara Boman , Örkelljunga


2297. Susanne Arrefelt, Stockholm


2298. Erica Cordy, Skå


2299. Cathrin , Ekerö


2300. Ann-Christine Hendén , Lilla Edet


2301. Karl Åberg, Skå


2302. Veronixa Åberg, Skå


2303. Eva Lännström , Västerås


2304. Nathalie Schönberg, Stockholm


2305. Ulrika, Stockholm


2306. Sara Axelson Sahlen , Kållered


2307. Andreas Uppström , Stockholm


2308. Anna Ålöw, Göteborg


2309. Pia Lindahl, Ekerö


2310. Maria Torgilsson, Edsbruk


2311. Frida Söderqvist , Grästorp


2312. Marie Andersson, Sundsvall


2313. Jessica Jakobsson , Ekerö


2314. Marita andersson, Bankeryd


2315. ,


2316. ,


2317. ,


2318. Marina Pavlovic Djuric, Degerfors


2319. Ewa Lönnroth-Börjesson, Hjärtum


2320. Anna Andersson, Göteborg


2321. Kent Andersson, Sibbhult


2322. Emmeli Andersson, Sibbhult


2323. Maria Edin , Örebro


2324. Tina Johansson , Mora


2325. Ellen Alwall, Lund


2326. L-G Andersson, Ytterby


2327. Alex, Kävlinge


2328. Sofie Lillieqvist , Alvesta


2329. Tina Ternstedt, Linköping


2330. Inga-Lill Stenholm, Lindome


2331. Börje Olsson , Hammarö


2332. Gunnel Sondelius, Linköping


2333. Börje Olsson , Hammarö


2334. Ivar Höök, Sunne


2335. Maggan Wetterberg, Linghem


2336. Pia Aronsson , Karlstad


2337. Sandra Wahlström, Linköping


2338. Ulrika Söderborg, Vikbolandet


2339. Anna Bohm, Linköping


2340. Ulla-Carin Bergort , Falun


2341. Lena Rohdin , Molkom


2342. Ivar Höök, Sunne


2343. Maria Lundgren, Linköping


2344. Maggan Wetterberg, Linghem


2345. Nathalie Björfeldt, Karlstad


2346. Robert andersson, Degerfors


2347. Anna-Karin Heiberg, Torslanda


2348. Ludmilla Bogavac, Göteborg


2349. David Englund, Sätila


2350. Mats Sternbring, Göteborg


2351. ,


2352. ,


2353. Siri fritsch, Lerum


2354. Kjell Norman, Lidköping


2355. Ella Svedberg, Lerum


2356. ,


2357. S. H, Stockholm


2358. ,


2359. Ulf Esbjörnsson, Stockholm


2360. ,


2361. ,


2362. ,


2363. Margareta Edvinsson, Åsa


2364. Bengt Lund, Forserum


2365. erika, vimmerby


2366. Helena Önnestam, Smålandsstenar


2367. Miroslav , Malmö


2368. Lena Andersson, Bromma


2369. Ingrid Berlin, Uppsala


2370. Helene Egnell, Stockholm


2371. susanne arrefelt, stockholm


2372. Scarlett Morgentau, Simrishamn


2373. ,


2374. Pernilla Danarö, Uppsala


2375. Johan Svanberg, Stockholm


2376. ,


2377. ,


2378. ,


2379. ,


2380. ,


2381. Barnypok, NY


2382. ,


2383. Barnypok, NY


2384. ,


2385. ,


2386. Barnypok, NY


2387. ,


2388. ,


2389. Barnypok, NY


2390. ,


2391. ,


2392. Barnypok, NY


2393. ,


2394. Barnypok, NY


2395. ,


2396. Barnypok, NY


2397. ,


2398. ,


2399. Barnypok, NY


2400. ,


2401. ,


2402. ,


2403. Barnypok, NY


2404. ,


2405. Barnypok, NY


2406. ,


2407. Barnypok, NY


2408. ,


2409. ,


2410. ,


2411. Peter Strömberg, Malmö


2412. ,


2413. ,


2414. Nadja Moeschlin, Kållered


2415. ,


2416. ,


2417. ,


2418. ,


2419. JimmiXzSw, NY


2420. ,


2421. karina liefvergren, SÖDERTÄLJE


2422. ,


2423. ,


2424. ,


2425. ,


2426. ,


2427. Barnypok, NY


2428. ,


2429. ,


2430. ,


2431. ,


2432. ,


2433. ,


2434. KERSTIN JOHANSSON, ROSENFORS


2435. ,


2436. ,


2437. ,


2438. ,


2439. ,


2440. JimmiXzSq, NY


2441. ,


2442. JimmiXzSq, NY


2443. ,


2444. JimmiXzSq, NY


2445. ,


2446. ,


2447. ,


2448. ,


2449. ,


2450. ,


2451. ,


2452. ,


2453. Barnypok, NY


2454. ,


2455. Barnypok, NY


2456. ,


2457. Barnypok, NY


2458. ,


2459. ,


2460. ,


2461. ,


2462. ,


2463. ,


2464. ,


2465. ,


2466. ,


2467. Sakineh Ghelichkan, Solna


2468. ,


2469. ,


2470. ,


2471. ,


2472. ,


2473. Anna-Karin Tiger, Falköping


2474. Anna-Karin Tiger, Falköping


2475. Bengt Tiger, Falköping


2476. Marit Tiger, Falköping


2477. Bengt Tiger, Falköping


2478. ,


2479. JimmiNu, NY


2480. ,


2481. JimmiNu, NY


2482. ,


2483. JimmiNu, NY


2484. ,


2485. Sofia Frankner, Habo


2486. Sara brengesjö, Habo


2487. ,


2488. ,


2489. Daniel tranholm olesen, Järna


2490. Zhenita Philipson, Södertälje


2491. Christian Hansson , Märsta


2492. Eva Wennerholm, Södertälje


2493. ,


2494. Carina, Tumba


2495. ,


2496. JimmiNi, NY


2497. ,


2498. JimmiNi, NY


2499. ,


2500. JimmiNi, NY


2501. ,


2502. ,


2503. Hanna Westerberg , Göteborg


2504. ,


2505. ,


2506. ,


2507. ,


2508. ,


2509. ,


2510. ,


2511. ,


2512. ,


2513. Christer Bech, Malmö


2514. ,


2515. ,


2516. ,


2517. GoldenTabs, NY


2518. ,


2519. GoldenTabs, NY


2520. ,